Ons werk

Zorgpaden, de weg naar grip en inzicht

Zorgpaden geven u inzicht in deze vragen als: “Hoe krijgen we grip op zorg? Wat […]

Maatschappelijk innoveren vraagt om een DAPPER(e) aanpak

Gemeenten staan voor grote veranderingen, decentralisaties en bezuinigingen zorgen voor nieuwe taken met de nodige […]

Buurtzorg Nederland

“Buurtzorg Nederland wilde graag een evaluatie onderzoek laten uitvoeren naar de werkwijze en maatschappelijke opbrengst […]

Sturen op Jeugdhulp

Wat doet u als u 25% moet bezuinigen, maar de inkoop vast ligt en monitoringsinformatie […]

Best Value Procurement in het sociaal domein

De gemeenten in Utrecht West hebben er voor gekozen om bij de inkoop van Jeugdhulp […]

Quick Scan Sociaal Domein

dTransitiepartners voerde voor de gemeente Woerden een Quick Scan uit in het Sociaal Domein. De […]

Gemeentelijke toegang: terugblikken en vooruitkijken

Voor een gemeente heeft Transitiepartners een analyse gemaakt van de gemeentelijke toegang.

WLZ-training sociale wijkteams

U wilt uw inwoners passende hulp bieden. Soms komt u daarbij in het grensgebied tussen […]

Training resultaatgericht arrangementenmodel jeugdhulp regio Rijnmond

Rotterdam en de andere gemeenten in de regio Rijnmond werken per 2018 resultaatgericht in de […]