Match de productie met declaratiegegevens

Het einde van het jaar is weer in zicht. Dit betekent dat veel gemeenten en zorgregio’s weer druk bezig zijn met het afronden van het berichtenverkeer en het voorbereiden van de financiële verantwoording van het productiejaar 2019. Alle gecontracteerde aanbieders, waaronder de LTA-aanbieders, dienen voor zowel de Jeugdzorg als de Wmo hun productie over het jaar 2019 te verantwoorden met een productieverantwoording. Dit dient, inclusief een bestuursverklaring en/of accountantsverklaring, door aanbieders te worden verstrekt.

Voor veel gemeenten en zorgregio’s is dit ieder jaar weer een langdurige en tijdrovende taak. Dit begint bij het verzamelen van de productieverantwoordingen van gecontracteerde zorgaanbieders tot het verwerken en matchen met de eigen declaratiegegevens over het productiejaar. Doordat gemeenten deze werkzaamheden vaak handmatig laten uitvoeren, is dit zeer foutgevoelig. Transitiepartners heeft deze problemen, tijdrovend werk en foutgevoeligheid, bij meerdere gemeenten geconstateerd.

Daarom heeft Transitiepartners in Excel een systeem gebouwd dat de productieverantwoordingen automatisch verwerkt, zodat worden deze gegevens eenvoudig overzichtelijk gemaakt. Tevens matcht dit systeem de productiegegevens uit de productieverantwoording met de declaratiegegevens van de gemeenten. Deze match gebeurt op gemeentelijk niveau, op productcategorieniveau, en zelfs op volume- en prijsniveau per productcode. Tenslotte geeft het systeem ook aan waar de verschillen zitten tussen de productieverantwoording van de aanbieder en de declaratiegegevens van de gemeenten. Dit alles zorgt ervoor dat de verwerking van de productieverantwoording veel minder foutgevoelig is en dat de verwerking veel sneller en efficiënter gebeurd. Hierdoor kan, indien noodzakelijk, eerder met aanbieders in overleg worden getreden en kan het productiejaar 2019 eerder financieel afgerond worden.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer hierover weten? Neem dan contact op met Joep Buskens.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Demo aanvragen