Voorspellen en sturen in de Jeugdhulp: Het TransitiePartners-model voor de Jeugdhulp

Sinds de decentralisatie in 2015 zijn de hoge kosten van de jeugdhulp een regelmatig terugkerend onderwerp in de media. Een arbitragecommissie heeft geconstateerd dat gemeenten structureel meer geld voor jeugdhulp moeten krijgen. Er valt echter nog een wereld te winnen als het gaat om grip krijgen op de kosten van de jeugdhulp. In dit artikel […]

Omdenken voor de toegang bij gemeenten

Gemiddeld gezien gaat 34% van alle verwijzingen voor jeugdzorg langs de gemeentelijke toegang. Veel gemeenten willen meer invloed op de verwijzingen naar jeugdhulp. Tegelijk is er in de hele jeugdketen sprake van personele schaarste en zijn de geluiden uit het land dat de wachtlijsten oplopen. Dat roept de vraag op hoe een gemeente het best […]

Het Nationaal Programma Onderwijs in de praktijk

Hoe gemeenten en het onderwijs omgaan met de coronamaatregelen en de aanvullende overheidsprogramma’s Mariska Terpstra en Soraya Amir zijn beiden in dienst bij TransitiePartners als beleidsadviseur. Mariska werkt momenteel als interim beleidsadviseur Onderwijs bij de gemeente Roosendaal. Soraya is werkzaam als projectleider Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bij de gemeente Berkelland. Sinds de coronacrisis zijn ze […]

Komt de WAMS ons redden? Een goed idee met een weerbarstige praktijk

‘De tragiek achter het concept één gezin, één plan, één regisseur’ Integraal werken wordt in veel gemeenten vormgegeven volgens het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’.  Hierbij staat de hulpvraag van de burger centraal en wordt er in gezamenlijkheid gekeken naar de beste oplossing. Het is positief dat de hulpvraag als uitgangspunt wordt genomen […]

Waar staat je zorgaanbieder? Inzicht in de prestaties van een aanbieder

Vraagt u zich ook wel eens af hoe uw zorgaanbieder het daadwerkelijk doet? Waar moet u nu op letten? Hoe kunt u zo objectief mogelijk vaststellen of een aanbieder doet en levert wat er is afgesproken op basis van de inkoopcontracten op Wmo en Jeugd? In dit artikel legt onze adviseur Frank van Kuijck uit […]

Hoe heeft jouw zorgaanbieder het in 2020 financieel gedaan?

Waar Staat Je Zorgaanbieder geüpdatet met jaarcijfers van 2020. Onder insiders welbekend, onder het grote publiek minder: de overheid verplicht zorgbedrijven transparant te zijn over hun bedrijfsvoering. Elk jaar moeten alle zorgaanbieders hun jaarrekening en kerncijfers invullen op het portaal van jaarverantwoording zorg[1]. De gedachte hierachter is dat activiteiten die met publieke middelen bekostigd worden, […]

Waar moet je rekening mee houden als je hulp effectiever wil inzetten?

Wat is neuroplasticiteit? Wat beïnvloedt dit? En waarom is het zo belangrijk dat we dit binnen het sociaal domein weten, maar zeker ook daarbuiten?  Multiproblematiek Gemeenten signaleren steeds vaker dat cliënten terug blijven komen met dezelfde of nog complexere hulpvragen. Om effectief in te zetten op deze problematiek, is kennis over de werking van het […]

Transformeren door echt nieuwe dingen durven te doen, Deborah neemt je mee!

Het blijft aan de orde van de dag: transformeren binnen het sociaal domein. Maar hoe doen we dat eigenlijk? En is het ooit afgerond? Als je de gemeenten gelooft, heeft de grote transformatie al plaatsgevonden. Toch lijken zij over het algemeen nog steeds dezelfde dingen te doen. Zo ging het de afgelopen jaren vaak over […]

Productieverantwoordingen in één overzichtelijk verzamelbestand

Het is weer het einde van het jaar. Dit betekent dat veel gemeenten en zorgregio’s druk bezig zijn met het afronden van het berichtenverkeer en het voorbereiden van de financiële verantwoording van het productiejaar 2021. Alle gecontracteerde aanbieders dienen voor zowel de Jeugdzorg als de Wmo hun productie over het jaar 2021 te verantwoorden, met […]