Productieverantwoordingen in één overzichtelijk verzamelbestand

Het is weer het einde van het jaar. Dit betekent dat veel gemeenten en zorgregio’s druk bezig zijn met het afronden van het berichtenverkeer en het voorbereiden van de financiële verantwoording van het productiejaar 2021. Alle gecontracteerde aanbieders dienen voor zowel de Jeugdzorg als de Wmo hun productie over het jaar 2021 te verantwoorden, met […]

Beleid in uitvoering: trek samen op vanaf het begin

Veel gemeenten worstelen met oplopende kosten in het sociaal domein en zijn op zoek naar bezuinigingsmogelijkheden. Beleidsmatig worden daarom verschillende maatregelen en plannen ontwikkeld, waarmee de uitvoering aan de slag gaat. Maar hoe zorg je ervoor dat de – veelal abstracte – beleidsplannen gedragen worden en uitvoerbaar zijn?  Een veelgehoorde klacht is de kloof met […]