Cliëntondersteuning: een lust of een last?

In de Wmo2015 is bepaald dat gemeenten cliëntondersteuning moeten aanbieden. In de beleving van gemeenten lijkt de cliëntondersteuning nu toch vaak op het creëren van je eigen weerstand. Het wordt ervaren als een “moetje” waar je last van hebt. Dat komt doordat cliëntondersteuning nu vaak wordt ingevuld als de belangenbehartiging van de inwoner bij het […]

Gemeente door de rechter in het gelijk gesteld met het tariefmodel van TransitiePartners

Goede zorg mag wat kosten, maar ook niet meer dan nodig. Tarieven voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning moeten reëel zijn. Maar wat is een reëel tarief? En hoe komt een gemeente tot reële tarieven? Rechters leggen de lat hoog voor gemeenten. Het tariefmodel en de aanpak van TransitiePartners speelde onlangs een belangrijke rol in een […]

Van beschermd wonen naar beschermd thuis vereist een lokale basis

We schreven er al: over ruim een jaar wordt de doordecentralisatie beschermd wonen (eindelijk) een feit. Eindelijk, want dit besluit is al een paar keer uitgesteld. Maar in 2024 gaat het dan echt gebeuren. Het woonplaatsbeginsel en het objectieve verdeelmodel worden ingevoerd. In zijn recente brief aan de Kamer schrijft de staatssecretaris dat ‘de verwachting […]

Omdenken voor de toegang bij gemeenten

Gemiddeld gezien gaat 34% van alle verwijzingen voor jeugdzorg langs de gemeentelijke toegang. Veel gemeenten willen meer invloed op de verwijzingen naar jeugdhulp. Tegelijk is er in de hele jeugdketen sprake van personele schaarste en zijn de geluiden uit het land dat de wachtlijsten oplopen. Dat roept de vraag op hoe een gemeente het best […]

Het Nationaal Programma Onderwijs in de praktijk

Hoe gemeenten en het onderwijs omgaan met de coronamaatregelen en de aanvullende overheidsprogramma’s Mariska Terpstra en Soraya Amir zijn beiden in dienst bij TransitiePartners als beleidsadviseur. Mariska werkt momenteel als interim beleidsadviseur Onderwijs bij de gemeente Roosendaal. Soraya is werkzaam als projectleider Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bij de gemeente Berkelland. Sinds de coronacrisis zijn ze […]

Komt de WAMS ons redden? Een goed idee met een weerbarstige praktijk

‘De tragiek achter het concept één gezin, één plan, één regisseur’ Integraal werken wordt in veel gemeenten vormgegeven volgens het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’.  Hierbij staat de hulpvraag van de burger centraal en wordt er in gezamenlijkheid gekeken naar de beste oplossing. Het is positief dat de hulpvraag als uitgangspunt wordt genomen […]

Waar moet je rekening mee houden als je hulp effectiever wil inzetten?

Wat is neuroplasticiteit? Wat beïnvloedt dit? En waarom is het zo belangrijk dat we dit binnen het sociaal domein weten, maar zeker ook daarbuiten?  Multiproblematiek Gemeenten signaleren steeds vaker dat cliënten terug blijven komen met dezelfde of nog complexere hulpvragen. Om effectief in te zetten op deze problematiek, is kennis over de werking van het […]

Transformeren door echt nieuwe dingen durven te doen, Deborah neemt je mee!

Het blijft aan de orde van de dag: transformeren binnen het sociaal domein. Maar hoe doen we dat eigenlijk? En is het ooit afgerond? Als je de gemeenten gelooft, heeft de grote transformatie al plaatsgevonden. Toch lijken zij over het algemeen nog steeds dezelfde dingen te doen. Zo ging het de afgelopen jaren vaak over […]

Beleid in uitvoering: trek samen op vanaf het begin

Veel gemeenten worstelen met oplopende kosten in het sociaal domein en zijn op zoek naar bezuinigingsmogelijkheden. Beleidsmatig worden daarom verschillende maatregelen en plannen ontwikkeld, waarmee de uitvoering aan de slag gaat. Maar hoe zorg je ervoor dat de – veelal abstracte – beleidsplannen gedragen worden en uitvoerbaar zijn?  Een veelgehoorde klacht is de kloof met […]