Waar staat je zorgaanbieder? Inzicht in de prestaties van een aanbieder

Vraagt u zich ook wel eens af hoe uw zorgaanbieder het daadwerkelijk doet? Waar moet u nu op letten? Hoe kunt u zo objectief mogelijk vaststellen of een aanbieder doet en levert wat er is afgesproken op basis van de inkoopcontracten op Wmo en Jeugd? In dit artikel legt onze adviseur Frank van Kuijck uit […]

Hoe heeft jouw zorgaanbieder het in 2020 financieel gedaan?

Waar Staat Je Zorgaanbieder geüpdatet met jaarcijfers van 2020. Onder insiders welbekend, onder het grote publiek minder: de overheid verplicht zorgbedrijven transparant te zijn over hun bedrijfsvoering. Elk jaar moeten alle zorgaanbieders hun jaarrekening en kerncijfers invullen op het portaal van jaarverantwoording zorg[1]. De gedachte hierachter is dat activiteiten die met publieke middelen bekostigd worden, […]

Productieverantwoordingen in één overzichtelijk verzamelbestand

Het is weer het einde van het jaar. Dit betekent dat veel gemeenten en zorgregio’s druk bezig zijn met het afronden van het berichtenverkeer en het voorbereiden van de financiële verantwoording van het productiejaar 2021. Alle gecontracteerde aanbieders dienen voor zowel de Jeugdzorg als de Wmo hun productie over het jaar 2021 te verantwoorden, met […]

Wat is er zo moeilijk aan een verdeelmodel jeugdzorg? Menno gaat er op in!

Jeugdzorg kost geld en het lijkt steeds meer geld te kosten. Na de decentralisatie in 2015 bleken veel gemeenten al snel onvoldoende budget te hebben voor de jeugdzorg. Volgens Menno Hekker, senior adviseur bij TransitiePartners, is het geld tekort van gemeenten deels het gevolg van het verdeelmodel waarmee het landelijke budget wordt verdeeld over de […]

Zorgkwaliteit meten? Dit vraagt om duidelijke afspraken. Andres vertelt je welke!

Zorggeld kan maar één keer uitgegeven worden. Zorgverzekeraars willen dan ook waar voor het geld van patiënten en cliënten. Want tenslotte wil iedereen waar voor zijn geld. Wat betekent dit in de ggz? Hoe zorgen we ervoor dat we het eens worden over wat de opbrengsten zijn als het in kaart brengen van de kosten […]