WaarStaatJeZorgaanbieder: dé tool om grip te krijgen op zorgcontinuïteit

De gemeente moet zorgen voor kwantitatief en kwalitatief voldoende aanbod van Jeugdhulp en Wmo. Om dit aanbod te kunnen waarborgen, is het belangrijk dat de aanbieders van dit aanbod financieel gezond zijn en niet ineens kunnen wegvallen door financiële problemen of tegenvallers. WaarStaatJeZorgaanbieder is de uitgelezen tool om de gemeente inzicht te geven in de […]

Voorspellen en sturen in de Jeugdhulp: Het TransitiePartners-model voor de Jeugdhulp

Sinds de decentralisatie in 2015 zijn de hoge kosten van de jeugdhulp een regelmatig terugkerend onderwerp in de media. Een arbitragecommissie heeft geconstateerd dat gemeenten structureel meer geld voor jeugdhulp moeten krijgen. Er valt echter nog een wereld te winnen als het gaat om grip krijgen op de kosten van de jeugdhulp. In dit artikel […]

Waar staat je zorgaanbieder? Inzicht in de prestaties van een aanbieder

Vraagt u zich ook wel eens af hoe uw zorgaanbieder het daadwerkelijk doet? Waar moet u nu op letten? Hoe kunt u zo objectief mogelijk vaststellen of een aanbieder doet en levert wat er is afgesproken op basis van de inkoopcontracten op Wmo en Jeugd? In dit artikel legt onze adviseur Frank van Kuijck uit […]

Hoe heeft jouw zorgaanbieder het in 2020 financieel gedaan?

Waar Staat Je Zorgaanbieder geüpdatet met jaarcijfers van 2020. Onder insiders welbekend, onder het grote publiek minder: de overheid verplicht zorgbedrijven transparant te zijn over hun bedrijfsvoering. Elk jaar moeten alle zorgaanbieders hun jaarrekening en kerncijfers invullen op het portaal van jaarverantwoording zorg[1]. De gedachte hierachter is dat activiteiten die met publieke middelen bekostigd worden, […]

De meerwaarde van een data-analist (als generalist) in het Sociaal Domein

Vanuit de gemeente groeit de vraag om beleid met data te ondersteunen. De vraag naar data-analisten groeit, zo ook bij TransitiePartners. Maar wat doet een data-analist nou eigenlijk? En wat is onze toegevoegde waarde bij gemeenten? De data-analist als generalist Als data-analist hou je je met verschillende facetten in het werk bezig. Bijvoorbeeld het beoordelen […]

Zorgkwaliteit meten? Dit vraagt om duidelijke afspraken. Andres vertelt je welke!

Zorggeld kan maar één keer uitgegeven worden. Zorgverzekeraars willen dan ook waar voor het geld van patiënten en cliënten. Want tenslotte wil iedereen waar voor zijn geld. Wat betekent dit in de ggz? Hoe zorgen we ervoor dat we het eens worden over wat de opbrengsten zijn als het in kaart brengen van de kosten […]