Weet wat je (in)koopt

TransitiePartners is in meerdere gemeenten en regio’s betrokken bij inkooptrajecten en kostprijsonderzoeken. Goede en zorgvuldig opgestelde productomschrijvingen zijn hierin van belang. Joep ziet nog wel wat verbetermogelijkheden die hij in dit artikel toelicht. Wat is het belang van goede productomschrijvingen? Bij de inkoop en toekenning van zorg wordt door gemeenten gebruik gemaakt van productomschrijvingen. Hierin […]

Wat is er zo moeilijk aan een verdeelmodel jeugdzorg? Menno gaat er op in!

Jeugdzorg kost geld en het lijkt steeds meer geld te kosten. Na de decentralisatie in 2015 bleken veel gemeenten al snel onvoldoende budget te hebben voor de jeugdzorg. Volgens Menno Hekker, senior adviseur bij TransitiePartners, is het geld tekort van gemeenten deels het gevolg van het verdeelmodel waarmee het landelijke budget wordt verdeeld over de […]