Beleid in uitvoering: trek samen op vanaf het begin

Veel gemeenten worstelen met oplopende kosten in het sociaal domein en zijn op zoek naar bezuinigingsmogelijkheden. Beleidsmatig worden daarom verschillende maatregelen en plannen ontwikkeld, waarmee de uitvoering aan de slag gaat. Maar hoe zorg je ervoor dat de – veelal abstracte – beleidsplannen gedragen worden en uitvoerbaar zijn?  Een veelgehoorde klacht is de kloof met […]

Wat is er zo moeilijk aan een verdeelmodel jeugdzorg?

Jeugdzorg kost geld en het lijkt steeds meer geld te kosten. Na de decentralisatie in 2015 bleken veel gemeenten al snel onvoldoende budget te hebben voor de jeugdzorg. Volgens Menno Hekker, senior adviseur bij TransitiePartners, is het geld tekort van gemeenten deels het gevolg van het verdeelmodel waarmee het landelijke budget wordt verdeeld over de […]

Zorgkwaliteit meten? Dit vraagt om duidelijke afspraken

Zorggeld kan maar één keer uitgegeven worden. Zorgverzekeraars willen dan ook waar voor het geld van patiënten en cliënten. Want tenslotte wil iedereen waar voor zijn geld. Wat betekent dit in de ggz? Hoe zorgen we ervoor dat we het eens worden over wat de opbrengsten zijn als het in kaart brengen van de kosten […]

In gesprek met Joep: Alweer 5 jaar werken bij TP!

Afgelopen maand bestond TransitiePartners 10 jaar. Tijdens dit jubileumjaar komen oud-medewerkers aan het woord, maar ook collega’s die al heel wat kilometers gemaakt hebben voor het bedrijf. Dit keer is het de beurt aan Joep Buskens. Hij werkt al 5 jaar voor TransitiePartners. Na zijn afstudeerstage werd al snel duidelijk dat Joep als data-analist wilde […]

Draagvlak voor data

Gemeenten stoeien dagelijks om grip te krijgen binnen het sociaal domein. Ze staan voor de grote uitdaging te duiden wat er gebeurt in het zorglandschap en verdere koers te bepalen. Daarin is data onmisbaar. Aan data is over het algemeen geen tekort, maar het ontbreekt vaak aan het juiste gebruik van de juiste data. Er […]

Transformatie begint bij bedrijfsvoering

Een goede bedrijfsvoering is de basisbehoefte van een organisatie. Net als dat voeding de basisbehoefte is voor de mens. In dit artikel passen wij de piramide van Maslow toe op de bedrijfsvoering. Want ja: jij en ik ontplooien ons niet zonder de juiste voorwaarden. Dat is voor zorgorganisaties niet anders. Om te kunnen transformeren is […]

De regisseur als kostenbesparende hulpverlener

Steeds meer gemeenten zijn op zoek naar antwoorden op de complexiteit binnen de domeinen Jeugd, Wmo en Participatie. Met de toenemende tekorten is de zoektocht naar efficiënte en integrale dienstverlening versterkt. De toverformule lijkt echter nog niet gevonden. In dit artikel belichten wij de complexiteit tussen beleid en uitvoering en vertellen wij wat er volgens […]

Een stap vooruit met de Wet aanpak meervoudige problematiek (Wams)

Het sociaal domein heeft een probleem. We werken niet vanuit de hulpvraag, maar vanuit de aanvraag naar een voorziening. In sommige gevallen is de hulpvraag echter meervoudig en zijn meer voorzieningen nodig. Inwoners moeten dan naar meerdere loketten en steeds opnieuw hun verhaal doen. Gelukkig wordt er een stap vooruit gezet met het aangenomen wetsvoorstel: […]

Combineren van zorg- en onderwijsdata: de basis voor een gesprek

Onderwijs en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gemeenten benadrukken vaak de belangrijke rol van scholen in het sociaal domein. Scholen kennen de kinderen goed en kunnen problemen al vroeg signaleren. Bovendien hebben scholen een belangrijke adviesrol bij het toeleiden naar zorg. Gemeenten willen op basis van data in gesprek met maatschappelijke partners. De informatie […]

Jubileumartikel – oud collega’s: Maaike

Voor ons 10-jarig jubileum blikken wij als bedrijf terug. In de afgelopen 10 jaar zijn er een hoop collega’s en opdrachten langs gekomen. Tijdens de jubileumreeks ‘oude collega’s’ vragen wij aan een aantal collega’s die bij TransitiePartners hebben gewerkt hoe zij hierop terug kijken. In dit artikel blikken wij terug met Maaike van Zwieten, onze […]