Welkom Frank, onze associate partner

Frank van Kuijck is de associate partner van TransitiePartners. Waarom hij enthousiast is over TransitiePartners? Daar vertelt hij graag over.  Ik ben een zeer gedreven en initiatiefrijke professional. Ik heb een brede adviesachtergrond in de publieke sector. Het verbeteren van de bedrijfsvoering, governance en financiële sturing in het sociaal domein hebben mijn grote interesse. Juist […]

De toegang als sturingsmiddel voor jeugdhulp

Sinds 2015 ligt de jeugdhulp bij gemeenten. Een grote verantwoordelijkheid, die bovendien moet worden uitgevoerd met een kleiner budget. De afgelopen jaren is echter het aantal jeugdigen in zorg en de hoeveelheid zorg per jeugdigen alleen maar gestegen. In dit stuk betoogt collega David van Zijl dat de gemeentelijke toegang hét instrument is voor de […]

Werken aan draagvlak voor data in je organisatie

 Gemeenten stoeien dagelijks om grip te krijgen binnen het sociaal domein. Gemeenten staan voor de grote uitdaging te duiden wat er gebeurt in het zorglandschap. Data is daarin onmisbaar. Aan data is over het algemeen geen tekort. Maar het ontbreekt vaak aan het juiste gebruik van de juiste data. Binnen de organisatie is draagvlak nodig […]

Welkom Peter Soorsma als nieuwe t(o)p’er

Transitiepartners heeft een nieuwe adviseur. Welkom Peter! Wil je meer weten over Peter? Lees dan vooral verder, want hij stelt zichzelf voor. Ik ben ervaren veranderaar met een hart voor het sociaal domein. Ik heb een voorkeur voor complexe opgaven met een veelheid aan actoren. Mijn drive: hoe bereiken we een optimaal maatschappelijk rendement en […]

Zorgkwaliteit meten vraagt om duidelijke afspraken

Gastblog door Andres Peña Rivera van Youbasics. Zorggeld kan maar één keer uitgegeven worden. Zorgverzekeraars willen dan ook waar voor het geld van patiënten en cliënten. Want tenslotte wil iedereen waar voor zijn geld. Wat betekent dit in de ggz? Hoe zorgen we ervoor dat we het eens worden over wat de opbrengsten zijn als […]

Waar Staat Je Zorgaanbieder in 2019? Deel 2

Deze week alweer het tweede bericht in de artikelenreeks over de ‘ins & outs’ van de jaarrekeningen zorg van 2019. De afgelopen weken heeft het nieuws vol gestaan met tegenstrijdige berichten over de jaarcijfers van zorgaanbieders. Het verschil in opvattingen ontstaat doordat (1) een duidelijke toelichting van de analysemethode ontbreekt en (2) er niet wordt […]

Jeugdzorg landelijk in financieel zwaar weer, in jouw regio ook?

Gaat het beter met de jeugdzorgsector dan een jaar geleden? Dat was de spannende vraag bij het verschijnen van het  rapport van Intrakoop (de inkoopcoöperatie van de zorg) en Verstegen accountants en adviseurs. Zij analyseerden 262 jaarverslagen uit 2019 van organisaties uit het hele land actief in de jeugdzorg sector. Landelijke analyse jaarverslagen 2018  Nadat […]

Waar Staat Je Zorgaanbieder in 2019?

Met Waar Staat Je Zorgaanbieder (WSJZ) heeft TransitiePartners een tool gecreëerd waarin de meest belangrijke gegevens uit alle jaarverslagen