Jubileumartikel – oud collega’s: Maaike

Voor ons 10-jarig jubileum blikken wij als bedrijf terug. In de afgelopen 10 jaar zijn er een hoop collega’s en opdrachten langs gekomen. Tijdens de jubileumreeks ‘oude collega’s’ vragen wij aan een aantal collega’s die bij TransitiePartners hebben gewerkt hoe zij hierop terug kijken. In dit artikel blikken wij terug met Maaike van Zwieten, onze […]

Oud worden: normale levensfase of hulpvraag?

Normalisering in de Wmo: geen zorgvraagstuk, maar een inkomensvraagstuk. Wel een traphekje als valpreventie vanuit het gemeenschappelijk budget als je negentig bent, maar niet als je één wordt? Wel een scootmobiel, maar geen kinderwagen? Waarom beschouwen we dezelfde soort hulpvragen in het ene geval als een zorgvraag die in natura door de gemeenschap wordt opgelost […]

Zegt het tarief dat je hanteert voor jeugdhulp ook echt iets over je uitgaven?

In dit artikel nemen we je mee in de conclusies van het rapport maatregelen financiële beheersbaarheid jeugdwet om deze conclusies vervolgens te vertalen naar acties waar gemeenten mee aan de slag kunnen om beheersbaarheid en grip te krijgen. Op 23 april 2021 stuurde staatssecretaris Blokhuis het rapport ‘maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet’ door aan de Tweede Kamer. […]

Een junior data-analist: welkom Iris!

We hebben een nieuwe junior data analist. Welkom Iris! Iris maakt de overstap van hospitality naar data. Dat klinkt als twee totaal verschillende werelden, maar Iris weet dat juist heel goed te combineren. Ik ben nieuwsgierig, analytisch en veerkrachtig. Met mijn enthousiaste karakter ga ik geen uitdaging uit de weg en lever ik graag goede prestaties. […]

Wij verwelkomen Menno Hekker

Menno is een analytisch denker, die de vertaling kan maken naar de praktijk. Door hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden komt hij snel tot de kern. Hij stelt zich graag voor. Geef mij maar een complex onderzoek of een bak met data, dan haal ik eruit wat relevant is. Met mijn analyses geef ik […]

Jubileum: oudgedienden – Elja

Dit jaar, 2021, bestaat TransitiePartners 10 jaar. Tijdens dit jubileumjaar komen oud-medewerkers aan het woord, maar ook collega’s die al heel wat kilometers gemaakt hebben voor het bedrijf. Dit keer is het de beurt aan Elja van den Born. Zij werkt al 5 jaar voor TransitiePartners. Naar TransitiePartners Veel nieuwe collega’s komen via het netwerk […]

Bestuurscultuur of afrekenangst

Er wordt tegenwoordig veel gesproken over een nieuwe bestuurscultuur. Er is grote behoefte aan meer transparantie en dus minder achterkamertjespolitiek. Zoals het altijd gaat met de ontwikkeling van cultuur is dit een proces wat eigenlijk al jarenlang gaande is. Een steeds mondiger wordende burger die vraagt om openheid, en sociale media die steeds meer weet […]

Jubileumreeks: oud collega Rosita

Jubileumartikel Oud-collega: Rosita Tijdens ons 10-jarig jubileum in 2021 zetten wij een schijnwerper op TransitiePartners. En TransitiePartners is niet alleen een bedrijf, maar zijn de mensen die ervoor werken. In 10 jaar zijn er een hoop (oud) collega’s bij gekomen. Voor de artikelreeks met oud-collega’s hebben wij een van de eerste TP’ers gevraagd of zij […]

Whitepaper: Doorbreek de vicieuze cirkels van jeugdzorg

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 regent het klachten over wachtlijsten, financiële tekorten en de kwaliteit van de jeugdzorg. Melle Wijma en Frank van Kuijck vinden dat het tijd is om anders te denken en anders te handelen, in het belang van de cliënt. Ze schreven vanuit hun jarenlange ervaring een whitepaper over […]

Perverse prikkel bij de toegang – Beroepsregistratie in een publieke taak

Steeds meer gemeenten halen hun wijkteams naar binnen en maken een splitsing tussen indicatiestelling (beslissen over de inzet van zorg en ondersteuning) en het bieden van hulpverlening. Veel gemeenten zetten voor de taak van indicatiestelling een SKJ-geregistreerde professional in, zoals artikel 5.1.1 van de Jeugdwet van hen vraagt. Voor SKJ-geregistreerde professionals geldt het tuchtrecht behorend […]