Draagvlak voor data

Gemeenten stoeien dagelijks om grip te krijgen binnen het sociaal domein. Ze staan voor de grote uitdaging te duiden wat er gebeurt in het zorglandschap en verdere koers te bepalen. Daarin is data onmisbaar. Aan data is over het algemeen geen tekort, maar het ontbreekt vaak aan het juiste gebruik van de juiste data. Er […]

Transformatie begint bij bedrijfsvoering

Een goede bedrijfsvoering is de basisbehoefte van een organisatie. Net als dat voeding de basisbehoefte is voor de mens. In dit artikel passen wij de piramide van Maslow toe op de bedrijfsvoering. Want ja: jij en ik ontplooien ons niet zonder de juiste voorwaarden. Dat is voor zorgorganisaties niet anders. Om te kunnen transformeren is […]

De regisseur als kostenbesparende hulpverlener

Steeds meer gemeenten zijn op zoek naar antwoorden op de complexiteit binnen de domeinen Jeugd, Wmo en Participatie. Met de toenemende tekorten is de zoektocht naar efficiënte en integrale dienstverlening versterkt. De toverformule lijkt echter nog niet gevonden. In dit artikel belichten wij de complexiteit tussen beleid en uitvoering en vertellen wij wat er volgens […]

Een stap vooruit met de Wet aanpak meervoudige problematiek (Wams)

Het sociaal domein heeft een probleem. We werken niet vanuit de hulpvraag, maar vanuit de aanvraag naar een voorziening. In sommige gevallen is de hulpvraag echter meervoudig en zijn meer voorzieningen nodig. Inwoners moeten dan naar meerdere loketten en steeds opnieuw hun verhaal doen. Gelukkig wordt er een stap vooruit gezet met het aangenomen wetsvoorstel: […]

Combineren van zorg- en onderwijsdata: de basis voor een gesprek

Onderwijs en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gemeenten benadrukken vaak de belangrijke rol van scholen in het sociaal domein. Scholen kennen de kinderen goed en kunnen problemen al vroeg signaleren. Bovendien hebben scholen een belangrijke adviesrol bij het toeleiden naar zorg. Gemeenten willen op basis van data in gesprek met maatschappelijke partners. De informatie […]

Jubileumartikel – oud collega’s: Maaike

Voor ons 10-jarig jubileum blikken wij als bedrijf terug. In de afgelopen 10 jaar zijn er een hoop collega’s en opdrachten langs gekomen. Tijdens de jubileumreeks ‘oude collega’s’ vragen wij aan een aantal collega’s die bij TransitiePartners hebben gewerkt hoe zij hierop terug kijken. In dit artikel blikken wij terug met Maaike van Zwieten, onze […]

Oud worden: normale levensfase of hulpvraag?

Normalisering in de Wmo: geen zorgvraagstuk, maar een inkomensvraagstuk. Wel een traphekje als valpreventie vanuit het gemeenschappelijk budget als je negentig bent, maar niet als je één wordt? Wel een scootmobiel, maar geen kinderwagen? Waarom beschouwen we dezelfde soort hulpvragen in het ene geval als een zorgvraag die in natura door de gemeenschap wordt opgelost […]

Zegt het tarief dat je hanteert voor jeugdhulp ook echt iets over je uitgaven?

In dit artikel nemen we je mee in de conclusies van het rapport maatregelen financiële beheersbaarheid jeugdwet om deze conclusies vervolgens te vertalen naar acties waar gemeenten mee aan de slag kunnen om beheersbaarheid en grip te krijgen. Op 23 april 2021 stuurde staatssecretaris Blokhuis het rapport ‘maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet’ door aan de Tweede Kamer. […]

Een junior data-analist: welkom Iris!

We hebben een nieuwe junior data analist. Welkom Iris! Iris maakt de overstap van hospitality naar data. Dat klinkt als twee totaal verschillende werelden, maar Iris weet dat juist heel goed te combineren. Ik ben nieuwsgierig, analytisch en veerkrachtig. Met mijn enthousiaste karakter ga ik geen uitdaging uit de weg en lever ik graag goede prestaties. […]

Wij verwelkomen Menno Hekker

Menno is een analytisch denker, die de vertaling kan maken naar de praktijk. Door hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden komt hij snel tot de kern. Hij stelt zich graag voor. Geef mij maar een complex onderzoek of een bak met data, dan haal ik eruit wat relevant is. Met mijn analyses geef ik […]