Cliëntervaringsonderzoek

baby, peuter, bankje, transitiepartners

Cliëntervaringsonderzoek

Benutten cliëntervaringsonderzoek

Sinds 2016 zijn gemeenten verplicht een cliëntervaringsonderzoek (CEO) te laten uitvoeren. Hiermee komen de ervaringen in beeld die cliënten of inwoners hebben met de hulp en ondersteuning vanuit Wmo en jeugdhulp. Het CEO daarmee een belangrijk monitoringsinstrument. Maar het is meer. De opbrengsten van het CEO kun je namelijk erg goed gebruiken voor het daadwerkelijk verbeteren van je aanbod in de hulp en ondersteuning. En daarmee zit de meerwaarde van het CEO juist in de toepassing ervan.