Corona in het sociaal domein – beleidsadvies

Het coronavirus heeft de wereld op zijn kop gezet. Dat raakt ook de gemeentelijke dienstverlening in het sociaal domein. In deze artikelenreeks laten de adviseurs van Transitiepartners zien welke effecten van corona zij tegenkomen in hun dagelijkse werk, welke kansen zij zien en welke tips ze voor jou hebben. 

Deze week: corona en beleidsadvies. Lilian Matton (beleidsadviseur Huizen),  Maaike van Zwieten (beleidsadviseur Zwijndrecht) en Wieke Waanders (coördinator sociaal domein Oudewater) over beleid maken tijdens de coronacrisis. 

 Crisis! En nu?

Op het moment dat de scholen sloten en iedereen werd opgeroepen om thuis te werken werd duidelijk dat corona grote impact zou gaan hebben op de maatschappij. “Vanaf dat moment gingen alle collega’s vol adrenaline aan het werk.” vertelt Wieke. Het gooide de bestaande plannen volledig overhoop: prioriteiten verschoven en geplande bijeenkomsten konden niet doorgaan. Maar alle neuzen stonden dezelfde kant op. “Het was gelijk voor iedereen duidelijk dat alles wat met corona te maken had voorrang kreeg. Iedereen was bereid elkaar daarbij te helpen.” zag Wieke. Nu het stof neerdaalt en duidelijk wordt dat deze crisis lang zal duren, is de volgende stap om met elkaar opnieuw prioriteiten te bepalen en werk op een andere manier in te richten. Corona raakt het sociaal domein op zoveel fronten dat “het nu steeds lastiger wordt om alleen corona-gerelateerd werk prioriteit te geven, omdat ook lopende zaken inmiddels corona-gerelateerd zijn.” merkt Wieke. De uitdaging is om aan de bestaande plannen en ambities te werken in veranderende omstandigheden en de lessen die we tot nu toe van corona hebben geleerd mee te nemen. “Want ook al heb je nieuwe werkvormen nodig, de inhoud is vaak nog hetzelfde.” constateert Lilian. 

Veranderde rol

Corona heeft de rol van beleidsadviseurs behoorlijk veranderd: “je bent minder bezig met het voorbereiden van beleid, want de focus ligt op het verbinden van partijen. Bijvoorbeeld de sociale dienst die laptops inzamelt verbinden aan het onderwijs die weet welke kinderen zonder laptop thuis werken.” zegt Maaike. Daarom is er veel contact met lokale partners. “Het is belangrijk dat organisaties weten dat de gemeente er voor ze is. Je ziet dat er veel kracht zit bij de organisaties zelf. Ongelooflijk wat organisaties in zo’n tijd voor elkaar krijgen met vrijwilligers!” zegt Wieke. “De gemeente wordt nu nog meer in haar opdrachtgevende rol gezet”, merkt ook Lilian. “Organisaties zijn van de inhoud en je merkt nu meer dan ooit dat ze in staat zijn om vanuit die inhoud tot innovatie te komen.” En organisaties ervaren dat ze met vragen bij de gemeente en het sociaal team terecht kunnen. Daardoor groeit het wederzijdse vertrouwen. “En je moet elkaar nu wel vertrouwen, juist vanwege de afstand” merkt Maaike. Het is belangrijk om dit vast te houden, “om in de toekomst de samenwerking nog meer te benutten bij het maken van beleid” verwacht Wieke. 

Kansen en bedreigingen

Doordat praktisch iedereen thuiszit, verandert ook de informatiepositie van beleidsadviseurs. Het risico is dat informatie langzamer of niet bij de juiste personen terecht komt. “Je moet er scherper op zijn dat je informatie krijgt.” geeft Maaike aan. Daarom investeert Wieke veel in persoonlijk contact. “Zowel om te vragen hoe het persoonlijk met iemand gaat, als om informatie op te halen die je nodig hebt om het overzicht te houden. Het is belangrijk om juist nu goed in beeld te hebben van wie wat doet, wat er op andere dossiers gebeurt en welke verbindingen je moet leggen.” Een praktisch winstpunt is het digitale werken. Want “ook al vind ik het saai om thuis te werken, het is wel veel efficiënter. Waar je voorheen soms veel moeite moest doen om een afspraak te plannen, omdat mensen op andere locaties werken en reistijd hebben, is dat nu veel minder ingewikkeld.” zegt Wieke. De kunst is om die pluspunten van digitaal werken straks vast te blijven houden als de maatregelen (deels) losgelaten worden. 

Tips voor beleidsadviseurs

  • Ga uit van de inhoudelijke expertise en maatschappelijke kracht van organisaties. 
  • Wees zichtbaar en bereikbaar voor maatschappelijke organisaties. Heb regelmatig contact met lokale partijen, niet alleen schriftelijk. 
  • Zorg voor een goede informatiepositie. Breng goed in beeld welke mensen op welk terrein het belangrijkst zijn en onderhoud goed contact met die mensen. 

Wilt u meer tips? Of zoekt u beleidsondersteuning in deze coronacrisis? Neem dan gerust contact op met Lilian, Maaike of Wieke

Deel dit bericht

Demo aanvragen