Data analyse

Wat is de situatie nu en wat kun je op basis van de data verwachten in de toekomst?

Dat kunnen wij samen met u bepalen door uw data te analyseren. De analyse geeft houvast bij het maken van beleid en grip op het sociaal domein. Beleid kan pas goed functioneren met een goede onderbouwing. We zijn een kei in het werken met data zoals financiën, Zorgpaden, berichtenverkeer, onderzoeksgegevens, kwartaalrapportages, risicomanagement en nog veel meer.


Voorbeelden van onze inzet van data-analyse bij opdrachtgevers

Analyse zorglandschap gemeente Breda

Kunnen jullie onderzoeken hoe de inzet van zorgaanbieders zich ontwikkeld over de tijd? Die vraag stelde gemeente Breda toen de […]

Inzicht in zorggebruik in Heerhugowaard

Als gemeente ben je verantwoordelijk voor de toegang tot jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Gedurende een jaar komen er honderden tot […]