Data analyse

Wat is de situatie nu en wat kun je op basis van de data verwachten in de toekomst?

Dat kunnen wij samen met u bepalen door uw data te analyseren. De analyse geeft houvast bij het maken van beleid en grip op het sociaal domein. Beleid kan pas goed functioneren met een goede onderbouwing. We zijn een kei in het werken met data zoals financiën, Zorgpaden, berichtenverkeer, onderzoeksgegevens, kwartaalrapportages, risicomanagement en nog veel meer.

Wilt u weten wat u nog meer uit uw data kunt halen? Neem vrijblijvend contact op met één van onze experts.


Voorbeelden van onze inzet van data-analyse bij opdrachtgevers

Analyse websitebezoek Sociaal Domein

Gemeente Utrecht wilde inzicht in het gebruik van de website van het sociaal wijkteam De gemeenten hebben veel verantwoordelijkheden in […]

Inzicht in zorggebruik in Heerhugowaard

Gemeente Heerhugowaard maakte gebruik van een analyse van de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Als gemeente ben je verantwoordelijk voor de […]