Diensten

Onze diensten zijn per definitie maatwerk. Diensten zijn bij ons dan ook geen standaard afneembaar iets. Om toch een beeld te geven van wat wij leveren, hebben wij hieronder een aantal diensten opgesomd die wij de afgelopen jaren hebben geleverd.

Interim beleidsadvies en realisatie

Extra mankracht nodig of behoefte aan kennis voor een specifiek vraagstuk? Onze specialisten helpen je graag. Bij ons werken:

 • Beleidsmedewerkers
 • Projectleiders
 • Managers
 • Kwartiermakers
 • Inkopers
 • Financiële experts voor de zorg
 • Trainees
 • Beleidsondersteuners

Projectmanagement

Worden projecten wel eens twee keer zo duur? Kosten ze meer tijd dan gepland? Leveren ze minder resultaat op dan verwacht? Tijd om met ons samen te werken. Als het eindresultaat duidelijk is, dan realiseren wij met projectmanagement dit resultaat. Op tijd en binnen budget. Neem contact op met Melle Wijma om de mogelijkheden te bespreken.

 

Financieel advies

Samen maken we de match tussen beleid en financiën. Beide disciplines hebben wij in huis. Door deze dynamische samenwerking werken we daadwerkelijk aan het efficiënt maken van de gemeentelijke organisatie. Hieronder een aantal voorbeelden van onze diensten op financieel gebied:

 • Instrumenten om inzicht te krijgen in de financiële risico’s van de zorg
 • Monitoring van de zorg met handige instrumenten
 • Ontwikkeling van een businesscase voor het sociaal team
 • Controle van de doel- en rechtmatigheid van de zorgaanbieders
 • Expertise voor de inkoop van de zorg

Incompany trainingen raads- en commissieleden

Voor raads- of commissieleden is het van belang grip te krijgen op het sociale domein. Daar helpen we graag bij. Samen met de Raad voor Toezicht organiseren wij incompany trainingen op het gebied van jeugdbeleid en Wmo. Tijdens de training laten we zien hoe je effectief toezicht kunt houden op beleid en uitvoering. Op basis van inhoudelijke afwegingen staan we stil bij welke kennis echt nodig is en hoe je kunt sturen.

Wij bieden de trainingen op locatie aan en ook in de avonduren. Per deelnemer kost de training € 125,- (inclusief btw). Wij organiseren de training voor minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers. 

Benutten cliëntervaringsonderzoek

Sinds 2016 zijn gemeenten verplicht een cliëntervaringsonderzoek (CEO) te laten uitvoeren. Hiermee komen de ervaringen in beeld die cliënten of inwoners hebben met de hulp en ondersteuning vanuit Wmo en jeugdhulp. Het CEO daarmee een belangrijk monitoringsinstrument. Maar het is meer. De opbrengsten van het CEO kun je namelijk erg goed gebruiken voor het daadwerkelijk verbeteren van je aanbod in de hulp en ondersteuning. En daarmee zit de meerwaarde van het CEO juist in de toepassing ervan.

Van CEO naar kwaliteitsverbetering aanbod Wmo en jeugdhulp

Wij helpen je hier graag bij. We doen dit door het definiëren en uitvoeren van interventies in de primaire processen. Door deze interventies werken we aan een duurzame verbetering van de kwaliteit in Wmo en jeugdhulp. Ook wordt de hulp en ondersteuning effectiever.

INTERIM ADVIES EN REALISATIE

beleidsadvisering, overleg, transitiepartners

Projectmanagement

overleg, mannen & vrouwen, transitiepartners

Financieel advies

puzzelstukjes, handen, transitiepartners

Trainingen voor raads- en commissieleden

control toets, diensten, transitiepartners

Cliëntervarings- onderzoek

overleg, laptop, diensten, transitiepartners