Over Eva van de Burgt

Fotosjabloon nieuwberichten website (14)

Eva van de Burgt

Adviseur

Ik ben gedreven om een maatschappelijke bijdrage te leveren en om de kwaliteit van zorg te ontwikkelen. Hierin ben ik kritisch en ligt de lat hoog op het gebied van resultaat. Sociale vraagstukken die in de samenleving spelen vragen om een toepasbare oplossing die werkt. 

Mijn impact in het sociaal domein is dat ik vanuit kennis en ervaring op het gebied van jeugd praktisch kan vertalen wat er nodig is om efficiënter te kunnen werken in de uitvoering. Ik vind het leuk om de vraag achter de vraag boven tafel te krijgen en vervolgens constructief en creatief aan een oplossing te werken. Het in beweging brengen van mensen en om de vertaling te maken van sociale vraagstukken naar toepasbare oplossingen die efficiënt geïmplementeerd kunnen worden, daar krijg ik energie van.

Ik ben inzetbaar als beleidsadviseur.

Drive voor het (werken in het) sociaal domein? :

 

Ik wil graag mensen ondersteunen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Als mensen gelijkwaardig mee kunnen doen in de maatschappij komen ze in beweging. Hierbij ga ik uit van de kracht van de inwoner in een samenleving die kansen biedt voor ontwikkeling. Het Sociaal Domein is soms net een grote puzzel die je met elkaar legt om te zorgen voor het beste resultaat. Het uiteindelijke doel voor mij is dat dit zich vertaalt in groei en ontwikkeling op microniveau bij een inwoner.