Bedrijfsvoering is de rode draad

Beleid, data-analyse, sturing en bekostiging: alles heeft te maken met goede bedrijfsvoering. Het wordt vaak onderschat, maar bedrijfsvoering is de rode draad in elk aspect van de gemeentelijke organisatie. Voor ons is bedrijfsvoering een gestroomlijnde keten van verantwoordelijkheden, handelingen, processen en systemen. Het resultaat van deze keten is dat het werk dat je moet doen efficiënt wordt gedaan, zodat jij energie overhoudt voor de juiste taken. Bij TransitiePartners zit bedrijfsvoering verweven in het DNA.

Het vliegwiel voor verandering

Bedrijfsvoering is de solide basis, het fundament waar de gemeentelijke organisatie op is gebouwd. Hoe sterker het fundament, hoe beter de gemeentelijke dienstverlening. Het draagt bij aan het terugdringen van de tekorten in het sociaal domein. Door te investeren in een solide bedrijfsvoering kan een enorme efficiencyslag worden gerealiseerd en is er energie voor kwalitatieve doorontwikkeling.

Bedrijfsvoering is een vak apart

Het op orde stellen van de bedrijfsvoering vraagt veel van gemeenten. Het gaat over beleid, bekostiging, administratie, managementinformatie, prognosticeren en goed contractmanagement om stappen te maken intern en in de samenwerking met ketenpartners. Bedrijfsvoering vraagt om visie: er is kennis en expertise nodig van het sociaal domein, de wettelijke standaarden, de processen en systemen binnen een gemeente. TransitiePartners heeft de kennis en de kunde in huis om jouw bedrijfsvoering op orde te brengen en de keten te versterken.

Relevante cases

Beleidsadviseur

Manager Sociaal Domein

Programma Manager

Demo aanvragen