Bedrijfsvoering is de rode draad

Beleid, data-analyse, sturing en bekostiging: alles heeft te maken met goede bedrijfsvoering. Het wordt vaak onderschat, maar bedrijfsvoering is de rode draad in elk aspect van de gemeentelijke organisatie. Voor ons is bedrijfsvoering een gestroomlijnde keten van verantwoordelijkheden, handelingen, processen en systemen. Het resultaat van deze keten is dat het werk wat u moet doen efficiënt wordt gedaan, zodat u energie overhoudt voor de juiste dingen. Bij TransitiePartners zit bedrijfsvoering in het dna van de T(o)P team. 

Het vliegwiel voor verandering

Bedrijfsvoering is de solide basis, het fundament waar de gemeentelijke organisatie op is gebouwd. Hoe sterker het fundament, hoe beter de gemeentelijke dienstverlening. Het draagt bij aan het terugdringen van de tekorten in het sociaal domein. Door te investeren in een solide bedrijfsvoering kan een enorme efficiencyslag worden gerealiseerd en is er energie voor kwalitatieve doorontwikkeling.

Bedrijfsvoering is een vak apart

De bedrijfsvoering op orde vraagt veel van uw gemeentelijke organisatie. Het gaat over beleid, bekostiging, administratie, managementinformatie, prognotiseren en goed contractmanagement om stappen te maken intern en in de samenwerking met ketenpartners. Bedrijfsvoering vraagt om visie. Er is kennis en expertise nodig van het sociaal domein, de wettelijke standaarden, de processen en systemen binnen een gemeente. Transitiepartners heeft de kennis en de kunde in huis om uw bedrijfsvoering op orde te brengen en de keten te versterken.

Relevante cases

Beleidsadviseur

Manager Sociaal Domein

Programma Manager