De data spreekt…

Hoe staat het sociaal domein er in uw gemeente voor? Wat kunt u in de toekomst verwachten? Dat kunnen wij samen met u bepalen door uw data te analyseren. Betaalt u te veel of juist te weinig? Hoe is de kwaliteit van de geleverde ondersteuning? Worden inwoners duurzaam geholpen? Wij kunnen deze en vele andere vragen met u beantwoorden door uw data te analyseren en inzichtelijk te maken met bijvoorbeeld een dashboard. Onze data-analisten en adviseurs geven u goed onderbouwde inzichten en adviezen op maat.

Want overzicht….

Wat doen we nu precies als we uw data analyseren? We werken altijd in twee stappen: van overzicht naar inzicht. Eerst bepalen we samen wat uw informatiebehoefte is. Waarom wilt u wat weten? Dan brengen we in kaart waar alle gegevens worden geregistreerd. Wie registreert, hoe wordt alles opgeslagen, wat gebeurt er met uw data? Vervolgens beoordelen wij de kwaliteit van uw data. Dit overzicht is noodzakelijk om de vervolgstappen te zetten die voor u nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan opschoonactie van de gemeentelijke data of een aanscherping op het proces van invoeren van data.

……geeft inzicht

Als er overzicht is, kunnen wij uw data structureren en inzichtelijk maken. Dit inzicht geven we met een interactief dashboard, altijd ingericht op de wens van de gemeente. Hierdoor kunt u gemakkelijk zelf aan de slag met de data. Hier houdt het echter niet op! Wij richten alles samen met u in, zodat nieuwe data simpel en snel aan uw dashboard kan worden toegevoegd. Zo blijft u ook in de toekomst voorzien van inzicht. Graag kijken we mee om trends en opvallende zaken in uw data te signaleren en aan te pakken. Aangezien we experts binnen het sociaal domein zijn, helpen we u ook met een advies over de te nemen vervolgstappen.

Relevante cases

Beleidsadviseur

Manager Sociaal Domein

Programma Manager