Financiën als start en finish

Regelmatig staan de kranten vol met inhoudelijke en financiële problemen binnen de Jeugdzorg, Wmo of participatie: ook wel het sociaal domein genoemd. Adviesbureau TransitiePartners streeft al jaren naar het leveren van topprestaties in het sociaal domein, wat ook wordt gezien door “de markt”. Regelmatig worden we door gemeenten gevraagd mee te denken en onze expertise te delen op het gebied van inkoop, contractmanagement, beleid en bedrijfsvoering.

In toenemende mate worden we gevraagd om onze financiële expertise te leveren. Inmiddels hebben we dan ook een welgevormd track record met onder meer de opzet van kostprijsmodellen, tariefbepaling, en het uitvoeren van kwaliteitsonderzoeken. Laatstgenoemde is een onderdeel waar zorgaanbieders – in toenemende aantallen – door in financiële problemen komen. Er wordt dan advies gevraagd over het creëren van een herstelplan: zelfs tot het concreet overdragen van zorgactiviteiten inclusief het opknippen van dergelijke aanbieders.

Financiën zijn het cement tussen de stenen

Financiën zijn het cement tussen de stenen. Zonder geld geen zorg en zonder zorg geen geld. Door een bredere blik op financiën rondom kostprijzen, contractafspraken, bedrijfsvoering, risicomanagement en kwaliteitsonderzoeken kan meer worden bereikt.

Op het lijf geschreven

Dit zijn klussen die ons als adviesbureau in het sociaal domein op het lijf geschreven zijn! Klussen ook die zeer uitdagend zijn en het uiterste vragen van een professional. En dat niet alleen op het terrein van de financiële expertise, maar juist ook op andere terreinen. Zoals bijvoorbeeld onderzoeksvaardigheden, analytisch, politiek bestuurlijk, risicomanagement, governance, samenwerking met een groot aantal stakeholders, etc. Gelet op de uitdagingen in de zorgsector – breed – en het sociaal domein specifiek vraagt dit financieel adviseurs .

Relevante cases

Beleidsadviseur

Manager Sociaal Domein

Programma Manager

Demo aanvragen