Meer inzicht en grip

Als gemeente zet je een stip op de horizon: waar willen we naar toe? Maar, je bereikt deze stip niet door hem alleen te zetten. Dat doe je o.a. met inkoop- en contractmanagement. Beleid zet de stip op de horizon. Inkoop zorgt voor de juiste voorwaarden, partijen en afspraken om die doelstellingen te realiseren. Contractmanagement maakt dat de afspraken worden uitgevoerd. Het is de schakel tussen beleid en uitvoering, maar ook tussen gemeente en zorgaanbieders. Onze strategisch adviseurs zijn ervaren in het sociaal domein, deskundig en zetten net dat stapje extra.

Sturen met data

Bij TransitiePartners weten we als geen ander dat écht effectief contractmanagement alleen maar kan als je beschikt over twee essentiële zaken: data en een goede inrichting. Data is essentieel om de voortgang in beeld te brengen en – daar waar nodig – bij te sturen.

In de goede richting

E​en goede inrichting is essentieel om effectief contractmanagement te kunnen voeren. Zonder de juiste inrichting mis je de basis om op terug te kunnen vallen, met als gevolg dat je inzicht en overzicht verliest. Onze interim-contractmanagers werken datagedreven en zorgen voor een juiste basis. Waar deze basis ontbreekt, kunnen we meedenken en adviseren over een goede inrichting.

Kostprijsmodel en Tarievenonderzoek

Goede zorg en een reëel tarief gaan hand in hand. Naast de wettelijke verplichting, hebben alle partijen belang bij transparantie over de opbouw van de kostprijs. TransitiePartners heeft een uniek kostprijsmodel voor jeugdhulp en Wmo dat door meerdere regio’s en zorgaanbieders in het sociaal domein wordt gebruikt. Alle partijen beschikken hiermee over één model dat inzicht geeft in de opbouw en het tarief van het zorgproduct en hoe dat zich verhoudt tot meerdere benchmarks.

Relevante cases

Beleidsadviseur

Manager Sociaal Domein

Programma Manager

Demo aanvragen