Beleid

Staat de gemeente voor een ingewikkeld beleidsvraagstuk? Bij Transitiepartners zijn we deskundig op zowel de inhoud als de bedrijfsvoering van het sociaal domein. Wij vinden het belangrijk dat het beleidsadvies past bij uw omgeving en werken hard om dat voor elkaar te krijgen. Dat merk je.

Onze interim adviseurs komen beslagen ten ijs met een gereedschapskoffer vol handige tools waaronder ZorgPaden en Waar Staat Je Zorgaanbieder.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering is de rode draad in de expertise van ons t(o)pteam. Iedereen gebruikt bedrijfsvoering als sturingselement om op basis van data beleid te  maken. Dat betekent uiteraard het efficiënter maken van uitvoeringsprocessen, iets wat onze mensen standaard met zich meenemen. Ze zorgen voor het tot stand komen van ketensamenwerking en halen het maximale uit de gemeentelijke systemen.

  • Over de hele keten
  • Proces gedreven
  • Hands-on

Inkoop & contractmanagement

Ons t(o)pteam begeleidt complexe inkooptrajecten voor gemeenten, jeugdregio’s en samenwerkingsverbanden. Uit ervaring weten we hoe vaak deze gepaard gaan met complexe sturings- en bekostigingsvraagstukken. Onze focus op data-analyse brengt ons snel bij de kern zonder de keten en de relaties met ketenpartners uit het oog te verliezen. Na het afronden van de inkoopcontracten begint het eigenlijk pas. Onze contractmanagers ondersteunen bij het beheren van de relaties en het monitoren van de gemaakte contractafspraken.

  • Resultaat gericht
  • Oog voor verbinding
  • Focus op data

Data-analyse

Beleid functioneert pas echt met een goede onderbouwing. Wij geven onderbouwde inzichten, dashboards en trends op maat voor uw gemeente. Deze inzichten beantwoorden vragen als: Hoe staat het sociaal domein er in mijn gemeente voor? En wat kunnen we als gemeente in de toekomst verwachten? Onze data-analisten helpen u binnen no-time aan deze informatie! Met onze tools als ZorgPaden en Waar Staat Je Zorgaanbieder geven onze data-analisten u tevens handvatten om nog efficiënter om te gaan met uw data.

  • Data inventarisatie
  • Duiding en analyse
  • Smart dashboards

Kostprijsmodel en Tarievenonderzoek

Goede zorg en een onderbouwd tarief gaan hand in hand. Naast de wettelijke verplichting, hebben alle partijen belang bij transparantie over de opbouw van de kostprijs. 

TransitiePartners heeft een uniek kostprijsmodel ontwikkeld dat door meerdere regio’s en zorgaanbieders wordt gebruikt. Van Jeugdhulp tot Wmo en van ambulant tot verblijf wordt het hetzelfde kostprijsmodel gebruikt. Ongeacht welke dienstverlening een zorgaanbieder levert, beschikken alle partijen over één model dat inzicht geeft in de opbouw en het tarief van het zorgproduct.

Meer informatie?

We horen je vragen graag.

Wil je meer informatie of contact met een t(o)p’er? Stuur ons snel een bericht via ons contactformulier of neem contact met ons op via 085-4883584.