Inkoopwijzer sociaal domein

geld, kontzak, inkoopwijzer, transitiepartners

Inkoopwijzer Sociaal Domein

Voor het maken van een goede inkoopstrategie

Inkoopwijzer Sociaal Domein

Voor het maken van een goede inkoopstrategie

Een goede inkoopstrategie houdt rekening met de specifieke lokale situatie en de producten in de regio. Onze Inkoopwijzer Sociaal Domein geeft een gedegen advies voor de inkoop. Dat doen we door allereerst de markt uiteen te zetten in de zogeheten Kraljic-matrix. Daarmee analyseren we aanbieders en producten en bepalen we welke relatie wordt ontwikkeld met de aanbieders. Het laat zien waar ‘winst’ te halen valt. Zijn er bijvoorbeeld veel aanbieders van een bepaald jeugdhulpproduct of hebben we te maken met een monopolist. Daarna kunnen we op basis van de gegevens die we gebruiken bij de RISO, of de regionale producten- en dienstencatalogus, een inkoopwijzer opstellen. Per jeugdhulpsoort kijken we wat de plek is in de Kraljic-matrix en hoe groot het financieel belang is. Op basis hiervan geven we adviezen voor de inkoop.