Over Jitske de Paauw

Ontwerp zonder titel (17)

Samenwerken voor verandering

Het sociaal domein staat voor een grote uitdaging. Met elkaar moeten we de zorg tijdiger, passender en betaalbaarder maken. Uit recent onderzoek is gebleken dat we al veertig jaar hetzelfde doen, het is mijn ambitie om dit te doorbreken. Met elkaar werken aan duurzame verbeteringen, waarbij samenwerken en vertrouwen voor mij belangrijke sleutels zijn. We moeten met elkaar naar een stelsel waarbij de eigen kracht en het netwerk daadwerkelijk centraal staan en we met elkaar het eerlijke gesprek kunnen voeren over welke hulp noodzakelijk is.

Mijn naam is Jitske de Paauw, ik ben mijn werkende carrière begonnen als clientondersteuner. Na de decentralisatie heb ik de overstap gemaakt naar de gemeente. Ik heb daar eerst als uitvoerend jeugdconsulent de toegang naar de jeugdhulp in Lansingerland helpen vormgeven. De laatste jaren ben ik als coördinator uitvoering jeugd verantwoordelijk geweest voor de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer en was ik de schakel tussen beleid, uitvoering en management. Ik ben betrokken geweest bij diverse inkooptrajecten en de ontwikkeling van de toegang.

Ik ben een resultaatgerichte professional met een empathische en betrouwbare houding, gericht op verbinding en ontwikkeling. 

Waar ik blij van word, is om draagvlak te creëren waardoor ik op een goede manier beleid verbind aan de praktijk zodat de medewerkers betekenis kunnen geven in hún werk. Mijn impact in het sociaal domein is dan ook betekenis geven. Ik ben goed in draagvlak verwezenlijken met alle betrokkenen.

Ik kies voor TransitiePartners, omdat ik het verschil maak door met een brede blik naar onderwerpen te kijken en deze te verbinden. 

Ik ben inzetbaar als adviseur, projectleider en coördinator.

“Ik heb vol bewondering genoten van je enthousiasme: al die bruisende ideeën over wat er anders zou kunnen, hoe dat er dan uit zou moeten zien en wie daar allemaal voor nodig waren. Je bent een betrokken afdelingshoofd met oog voor de mens achter de persoon.”

Nadia Vishnudatt, medewerker sociaal team gemeente Waddinxveen

Carien heeft o.a. gewerkt voor de gemeente Waddinxveen, Katwijk, Voorschoten, Den Haag, Werkorganisatie Duivenvoorde en de VNG.

Demo aanvragen