Kleinschalige voorzieningen en reële tarieven

Iedereen is het erover eens: we moeten de gesloten jeugdzorg afbouwen. Beleidsmakers van gemeenten en jeugdhulpaanbieders streven ernaar om jeugdigen zo thuis mogelijk in de eigen regio op te vangen. Dit streven geldt niet alleen voor de gesloten jeugdzorg maar ook voor open residentiële voorzieningen. Eén van de vraagstukken is het bepalen van reële tarieven […]

WaarStaatJeZorgaanbieder: dé tool om grip te krijgen op zorgcontinuïteit

De gemeente moet zorgen voor kwantitatief en kwalitatief voldoende aanbod van Jeugdhulp en Wmo. Om dit aanbod te kunnen waarborgen, is het belangrijk dat de aanbieders van dit aanbod financieel gezond zijn en niet ineens kunnen wegvallen door financiële problemen of tegenvallers. WaarStaatJeZorgaanbieder is de uitgelezen tool om de gemeente inzicht te geven in de […]

Whitepaper: Tariefmodel

Introductie Goede zorg en een onderbouwd tarief gaan hand in hand. Naast de wettelijke verplichting hebben zowel gemeenten/regio’s als zorgaanbieders belang bij transparantie over de opbouw van het tarief. Op basis van jarenlange ervaring heeft TransitiePartners een eigen tariefmodel ontwikkeld. Ons tariefmodel wordt gebruikt door verschillende regio’s, gemeenten, maar ook bij verschillende zorgaanbieders en in […]

Werken aan draagvlak voor data in je organisatie

Gemeenten stoeien dagelijks om grip te krijgen binnen het sociaal domein. Gemeenten staan voor de grote uitdaging te duiden wat er gebeurt in het zorglandschap. Data is daarin onmisbaar. Aan data is over het algemeen geen tekort. Maar het ontbreekt vaak aan het juiste gebruik van de juiste data. Binnen de organisatie is draagvlak nodig […]

Whitepaper: Voorspelmodel Jeugd

Introductie Sinds de decentralisatie in 2015 ervaren gemeenten problemen met het goed regelen en vooral financieren van de jeugdhulp. Veel gemeenten komen geld tekort. Deels is dit het gevolg van bezuinigingen van de rijksoverheid, die tegelijk met de decentralisatie werden doorgevoerd. Mogelijk heeft ook het organiseren van wijkteams geleid tot een betere signalering van problemen […]

Voorspellen en sturen in de Jeugdhulp: Het TransitiePartners-model voor de Jeugdhulp

Sinds de decentralisatie in 2015 zijn de hoge kosten van de jeugdhulp een regelmatig terugkerend onderwerp in de media. Een arbitragecommissie heeft geconstateerd dat gemeenten structureel meer geld voor jeugdhulp moeten krijgen. Er valt echter nog een wereld te winnen als het gaat om grip krijgen op de kosten van de jeugdhulp. In dit artikel […]

Whitepaper: Kwaliteitsonderzoeken Wmo & Jeugd

Introductie Gemeenten zijn sinds de decentralisatie verantwoordelijk voor het organiseren van de Jeugdhulp voor cliënten in haar verzorgingsgebied. Al jaren zijn gemeenten doende om een robuust en duidelijk stelsel in te richten. Mede omdat de financiële vraagstukken omvangrijk zijn. En de middelen zo veel als mogelijk ten goede moeten komen aan de cliënten. Regelmatig komen […]

Waar staat je zorgaanbieder? Inzicht in de prestaties van een aanbieder

Vraagt u zich ook wel eens af hoe uw zorgaanbieder het daadwerkelijk doet? Waar moet u nu op letten? Hoe kunt u zo objectief mogelijk vaststellen of een aanbieder doet en levert wat er is afgesproken op basis van de inkoopcontracten op Wmo en Jeugd? In dit artikel legt onze adviseur Frank van Kuijck uit […]

Demo aanvragen