Ben ik in control?  Een voorproefje van de aanpak van onze controller  

Ik wilde een vervolg schrijven op het artikel van april jongstleden maar niet weer verzanden in een louter theoretisch verhaal.  Ik heb meer dan 30 jaar ervaring en dat moet zichtbaar zijn. Dus ik dacht ‘schrijf eens over hoe nu je aanpak zou zijn om een gemeente (of een willekeurige andere organisatie) in control te […]

Sturen op zorgresultaten: de kracht van data en inzichten uit Zorgpaden

Gemeenten en zorgaanbieders beschikken met elkaar over ontzettend veel data. Samen weten zij wie welke zorg krijgt, hoe lang het duurt, of er wachtlijsten zijn, hoeveel het kost en of het resultaat oplevert. Veel van deze data is beschikbaar vanuit het berichtenverkeer. Maar wat schetst onze verbazing? Het wordt voornamelijk gebruikt om kosten te drukken. […]

Het sociaal domein in control? Een kijkje door de ogen van onze controller

Het sociaal domein. Een van de grootste posten binnen de gemeentelijke begroting. En regelmatig in het nieuws vanwege de oplopende uitgaven en de daarmee gepaard gaande tekorten. Dat roept bij mij als controller de vraag op: in hoeverre zijn wij in control? En hoe doe je dat? In dit artikel vertel ik je er meer […]

Kleinschalige voorzieningen en reële tarieven

Iedereen is het erover eens: we moeten de gesloten jeugdzorg afbouwen. Beleidsmakers van gemeenten en jeugdhulpaanbieders streven ernaar om jeugdigen zo thuis mogelijk in de eigen regio op te vangen. Dit streven geldt niet alleen voor de gesloten jeugdzorg maar ook voor open residentiële voorzieningen. Eén van de vraagstukken is het bepalen van reële tarieven […]

Gemeente door de rechter in het gelijk gesteld met het tariefmodel van TransitiePartners

Goede zorg mag wat kosten, maar ook niet meer dan nodig. Tarieven voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning moeten reëel zijn. Maar wat is een reëel tarief? En hoe komt een gemeente tot reële tarieven? Rechters leggen de lat hoog voor gemeenten. Het tariefmodel en de aanpak van TransitiePartners speelde onlangs een belangrijke rol in een […]

Whitepaper: Tariefmodel

Introductie Goede zorg en een onderbouwd tarief gaan hand in hand. Naast de wettelijke verplichting hebben zowel gemeenten/regio’s als zorgaanbieders belang bij transparantie over de opbouw van het tarief. Op basis van jarenlange ervaring heeft TransitiePartners een eigen tariefmodel ontwikkeld. Ons tariefmodel wordt gebruikt door verschillende regio’s, gemeenten, maar ook bij verschillende zorgaanbieders en in […]

Whitepaper: Voorspelmodel Jeugd

Introductie Sinds de decentralisatie in 2015 ervaren gemeenten problemen met het goed regelen en vooral financieren van de jeugdhulp. Veel gemeenten komen geld tekort. Deels is dit het gevolg van bezuinigingen van de rijksoverheid, die tegelijk met de decentralisatie werden doorgevoerd. Mogelijk heeft ook het organiseren van wijkteams geleid tot een betere signalering van problemen […]

Whitepaper: Kwaliteitsonderzoeken Wmo & Jeugd

Introductie Gemeenten zijn sinds de decentralisatie verantwoordelijk voor het organiseren van de Jeugdhulp voor cliënten in haar verzorgingsgebied. Al jaren zijn gemeenten doende om een robuust en duidelijk stelsel in te richten. Mede omdat de financiële vraagstukken omvangrijk zijn. En de middelen zo veel als mogelijk ten goede moeten komen aan de cliënten. Regelmatig komen […]

Demo aanvragen