Over Laura Bruning

Laura

Verbinden begint met luisteren

Op de werkvloer ben ik als groepsleider binnen de klinische psychiatrie begonnen. Ik heb me doorontwikkeld binnen verschillende opdrachten. Ik ben vanuit de AWBZ, WMO, ZVW uiteindelijk binnen de WLZ aan het werk gegaan. Mijn uitgebreide werkervaring binnen het sociaal domein maakt dat ik een brede kijk heb op de verschillende vraagstukken en de gevolgen van beleidskeuzes goed kan inschatten.

Binnen TransitiePartners vind ik dezelfde drive om breed naar vraagstukken te kijken. Het besef dat alles met elkaar samenhangt. Ik heb gezien hoe belangrijk een goede samenwerking binnen de verschillende niveaus is. Deze komt alleen voort door, te luisteren, helder te communiceren en de verbinding met elkaar op te zoeken. Mijn kracht is om goed aan te sluiten bij de ander, de juiste vragen te stellen en het vervolgens concreet te maken. Ik ben inzetbaar ben als beleidsadviseur binnen het sociaal domein met als focus gebied de Wmo, beschermd wonen.

Ik ben inzetbaar als adviseur, projectleider en coördinator.

“Ik heb vol bewondering genoten van je enthousiasme: al die bruisende ideeën over wat er anders zou kunnen, hoe dat er dan uit zou moeten zien en wie daar allemaal voor nodig waren. Je bent een betrokken afdelingshoofd met oog voor de mens achter de persoon.”

Nadia Vishnudatt, medewerker sociaal team gemeente Waddinxveen

Carien heeft o.a. gewerkt voor de gemeente Waddinxveen, Katwijk, Voorschoten, Den Haag, Werkorganisatie Duivenvoorde en de VNG.

Demo aanvragen