Over Lilian Matton

Lilian klein

Lilian Matton

Beleidsadviseur en Projectleider

Alle stakeholders verbinden

Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in politiek en het openbaar bestuur. Het is daarom geen wonder dat ik na mijn studie ging werken bij een gemeente. Als beleidsmedewerker jeugd bij de gemeente Nieuwkoop was ik verantwoordelijk voor regionaal beleid. Beleid maken in een dynamische omgeving waar continu afstemming wordt gezocht met andere gemeenten en de inkooporganisatie is uitdagend. Het is een omgeving waar ik mij prettig in voel.

Wat mij vooral aanspreekt aan het sociaal domein is de veelheid van organisaties en de betrokkenheid bij deze organisaties. Door mijn communicatie achtergrond zie ik een grote uitdaging in mogelijk maken dat betrokken partijen vanuit hun expertise kunnen bijdragen. Verschillende type organisaties werken met elkaar samen, maar nog te vaak langs elkaar heen. In de kern hebben zij natuurlijk hetzelfde doel voor ogen, maar in de praktijk zijn er verschillende belangen en spreken zij niet dezelfde taal. Als wij het systeem willen verbeteren moeten alle betrokken partijen in hun kracht worden gezet. Hier draag ik aan bij door open en duidelijke communicatie met partijen, goed af te stemmen en verwachtingen te managen. Ik ben inzetbaar als beleidsadviseur.

“Ik heb Lilian binnen onze gemeente leren kennen als iemand die nieuwe dingen snel oppakt en zich eigen maakt. Ze is veelzijdig, flexibel en communicatief sterk. Ze is representatief en prettig in de samenwerking.”

Govard Slooters, Gemeentesecretaris gemeente Nieuwkoop

Lilian heeft o.a. gewerkt voor de gemeente Nieuwkoop, Velsen en Huizen.