Over Mark Koetsier

Fotosjabloon nieuwberichten website (28)

Verbinding tussen uitvoering, wetgeving en beleid

Op zoek zijn naar ‘’de bedoeling’’ deed ik als eerst als indicatiesteller AWBZ en hierna als beleidsmedewerker bij de decentralisatie van AWBZ naar Wmo. Uiteindelijk ben ik mij meer gaan richten op de Participatiewet en Schuldhulpverlening. Wat ik al snel merkte, is dat veel ambities uit beleid en wetgeving in de praktijk toch erg knellen in de uitvoering. Wettelijke kaders kunnen bijvoorbeeld wel eens knellen met de taak van consulenten.

Later heb ik als afdelingshoofd Projecten Sociaal Domein geprobeerd de uitvoering centraal te stellen. Uiteindelijk vond ik het tijd om zelf te ervaren en verantwoordelijk te dragen voor de uitvoering en ben ik afdelingshoofd geworden voor een integrale toegang sociaal domein. Ik heb veel geleerd van waar consulenten in hun dagelijkse werk tegenaan lopen en door de combinatie te leggen met mijn kennis van wetgeving en beleid probeer ik ook een brug te slaan voor slimme oplossingen.

Ik ben inzetbaar als projectleider/programmamanager, interim manager en strategisch adviseur.