Onze aanpak

Wij werken veel met DAPPER. Het is onze bedrijfsmethodiek. Bijna alles wat wij doen, valt binnen DAPPER. Hieronder omschrijven wij op basis van deze methode wat onze inzet is. Daarmee slaan wij twee vliegen in één klap: je weet wat wij voor jou kunnen doen en je weet hoe onze methode werkt! Wij hebben de afgelopen jaren veel mooie tools en diensten ontwikkeld. Je vindt ze onderaan de pagina.

verrekijker, transitiepartners
 DAPPER staat voor:  Data-analyse
   Ambitie
   Positionering
   Partners
   Eigenaar
   Raadgever
data analyse, transitiepartners

Data-analyse

Wij werken op het snijvlak van inhoud en bedrijfsvoering. Beleid kan pas goed functioneren met een goede onderbouwing. Wanneer de uitgangspunten niet kunnen worden onderbouwd en gemonitord, leidt beleid tot onzekerheid. Daarom maken wij niet alleen het beleid dat past bij jouw ambitie, maar ook onderliggende cijfers passen daarbij. Wij maken bewust niet alleen beleid. We zijn wij ook een kei in het werken met data zoals financiën, zorgpaden, berichtenverkeer, onderzoeksgegevens, kwartaalrapportages, risicomanagement en nog veel meer.

kind, gespreide armen, boom, transitiepartners

Ambitie

Onze opdrachtgevers starten nooit zonder ambitie. Anders zou je ons ook niet benaderen. Wij merken dat wij waarde toevoegen aan het vormgeven van de ambitie. Wij begeleiden je bij de totstandkoming en uitwerking van de visie. Onze adviseurs zijn vervolgens deskundig in het uitwerken en ondersteunen van jouw  wensen in programma’s, projecten, businesscases en werkwijzes.

hand, compas, transitiepartners

Positionering

Wij sluiten onze opdrachten aan op het lokale krachtenveld. Dat klinkt als een dooddoener, maar is echt zeldzaam in de praktijk. Hoeveel adviesbureaus ben je in het sociaal domein tegengekomen die ook rekeninghouden met bijvoorbeeld de kracht van de lokale huizenmarkt? Met de plaatselijke ondernemers? Met de samenstelling van inkomens? Of met het opleidingsniveau van de inwoners? Wij zijn zo’n adviesbureau en tonen graag aan dat de positie van jouw organisatie sterk afhankelijk is van de omgeving.

touw, onze aanpak, transitiepartners

Partner

In onze opdrachten zoeken wij altijd betrouwbare en goede partners. Mensen, organisaties en instellingen aan wie wij de uitvoering toevertrouwen en op wie wij bouwen. Zelf zijn wij dat ook: een uitermate deskundige en betrouwbare partner aan wie je de sturing en uitvoering op jouw programma en of project kunt overlaten. Dit is de rol waar onze adviseurs echt in uitblinken.

ketting, hangslot, transitiepartners

Eigenaar

Er is niets zo frustrerend als het opleveren van een project waar je hard aan hebt gewerkt, als je weet dat het in elkaar stort op het moment dat je wegloopt. Het is ons stellige voornemen dat ons dit niet overkomt. Eigenaarschap is dan ook erg belangrijk voor ons. Voordat wij vertrekken regelen wij dit. Je kunt ons daarop aanspreken. Wij worden dan ook vaak als coach en adviseur ingehuurd.

overleg, zittend in cirkel, transitiepartners

Raadgever

Aanvullend op het beleggen van het eigenaarschap van een opdracht, is het belangrijk om goed na te denken over wie je raadgevers zijn en wat je van ze verwacht. Wij merken dat raadgevers vaak (letterlijk) raadsleden zijn, maar ook maatschappelijke instellingen, zorgaanbieders en cliëntenraden. Wij adviseren, coachen en begeleiden daarom diverse doelgroepen zoals politici (wethouders en raadsleden), ambtenaren, welzijnsmedewerkers, zorgprofessionals en leden van cliënten- en participatieraden.