Ons werk

Wij werken samen onze opdrachtgevers aan een sterk sociaal domein. Dat doen we op het snijvlak van inhoud en bedrijfsvoering. Onderbouwd door data-analyse willen we de ambities in het sociaal domein waarmaken. Bij Transitiepartners werken enthousiaste adviseurs die samen met u de wereld een beetje mooier willen maken. Dat kunnen we op verschillende manieren doen. Wij zijn deskundig in deze vijf gebieden:

Vanuit onze bevlogenheid ontwikkelden wij DAPPER, een werkwijze die u in onze adviseurs terug zult zien. We geloven dat we met deze zes principes het verschil kunnen maken. DAPPER staat voor Data-analyse – Ambitie – Positionering – Partner – Eigenaar – Raadgever. Hieronder werken we deze stappen wat verder uit.

Dapper in uw gemeente DAPPER kunt u ook inzetten in uw gemeente. Met DAPPER ontdekt u waar u kracht ligt, in het sociaal domein maar ook daarbuiten. Die kracht kunt u investeren om risico’s te compenseren. DAPPER helpt moedige vernieuwers hun visie om te zetten in resultaat en in het realiseren van initiatieven. 

Meer weten? Kijk dan hier of bekijk onze werkwijze in de uitzending van Samen Sterk op SBS6:

Dapper, onze werkwijze

Data-analyse

Wij werken op het snijvlak van inhoud en bedrijfsvoering. Beleid kan pas goed functioneren met een goede onderbouwing. Wanneer de uitgangspunten niet kunnen worden onderbouwd en gemonitord, leidt beleid tot onzekerheid. Daarom maken wij niet alleen het beleid dat past bij jouw ambitie, maar ook onderliggende cijfers passen daarbij. Wij maken bewust niet alleen beleid. We zijn wij ook een kei in het werken met data zoals financiën, zorgpaden, berichtenverkeer, onderzoeksgegevens, kwartaalrapportages, risicomanagement en nog veel meer.

Ambitie

Onze opdrachtgevers starten nooit zonder ambitie. Anders zou je ons ook niet benaderen. Wij merken dat wij waarde toevoegen aan het vormgeven van de ambitie. Wij begeleiden je bij de totstandkoming en uitwerking van de visie. Onze adviseurs zijn vervolgens deskundig in het uitwerken en ondersteunen van jouw  wensen in programma’s, projecten, businesscases en werkwijzen.

Partner

In onze opdrachten zoeken wij altijd betrouwbare en goede partners. Mensen, organisaties en instellingen aan wie wij de uitvoering toevertrouwen en op wie wij bouwen. Zelf zijn wij dat ook: een uitermate deskundige en betrouwbare partner aan wie je de sturing en uitvoering op jouw programma en of project kunt overlaten. Dit is de rol waar onze adviseurs echt in uitblinken.

Positionering

Wij sluiten onze opdrachten aan op het lokale krachtenveld. Dat klinkt als een dooddoener, maar is echt zeldzaam in de praktijk. Hoeveel adviesbureaus ben je in het sociaal domein tegengekomen die ook rekeninghouden met bijvoorbeeld de kracht van de lokale huizenmarkt? Met de plaatselijke ondernemers? Met de samenstelling van inkomens? Of met het opleidingsniveau van de inwoners? Wij zijn zo’n adviesbureau en tonen graag aan dat de positie van jouw organisatie sterk afhankelijk is van de omgeving.

Eigenaar

Er is niets zo frustrerend als het opleveren van een project waar je hard aan hebt gewerkt, als je weet dat het in elkaar stort op het moment dat je wegloopt. Het is ons stellige voornemen dat ons dit niet overkomt. Eigenaarschap is dan ook erg belangrijk voor ons. Voordat wij vertrekken regelen wij dit. Je kunt ons daarop aanspreken. Wij worden dan ook vaak als coach en adviseur ingehuurd.

Raadgever

Aanvullend op het beleggen van het eigenaarschap van een opdracht, is het belangrijk om goed na te denken over wie je raadgevers zijn en wat je van ze verwacht. Wij merken dat raadgevers vaak (letterlijk) raadsleden zijn, maar ook maatschappelijke instellingen, zorgaanbieders en cliëntenraden. Wij adviseren, coachen en begeleiden daarom diverse doelgroepen zoals politici (wethouders en raadsleden), ambtenaren, welzijnsmedewerkers, zorgprofessionals en leden van cliënten- en participatieraden.