medewerker transitiepartners

Wat anderen zeggen over Melle

Melle heeft gezorgd voor een goede sturing en verantwoording op het inkoopproces en de monitoring.

Wiestke Heeg
Afdelingshoofd Sociaal Domein, gemeente Wijdemeren

Melle Wijma

Mede-eigenaar

Over Melle

Zorg begint in de straat waarin ik woon. Dit was mijn eerste conclusie uit de dikke dossiers van mijn werk bij een orthopedagogisch behandelcentrum. Zeven jaar later was ik overtuigd van mijn conclusie en gemotiveerd om Transitiepartners op te starten. Zorg begint lokaal en daar moet deze ook eindigen. Of het nu gaat om een bovenregionale inkoop of lokale ontwikkelingen: het draait uiteindelijk om wat er lokaal nodig is en gewenst. Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren gewerkt aan het sociaal domein en zie de uitdagingen alleen maar groeien. Ik zet mij in om ontwikkelingen uit een dal te trekken of op te zetten.

Ik ben inzetbaar als programmamanager, projectleider, onderhandelaar, inkoper en analist in het sociaal domein.

Contact met Melle

Telefoon : 06 – 27 58 85 82
E-mail : m.wijma@transitiepartners.nl