Analyse zorglandschap gemeente Breda

Gemeente Breda wilde inzicht in de ontwikkeling van de inzet van de zorgaanbieders. 

Kunnen jullie onderzoeken hoe de inzet van zorgaanbieders zich ontwikkeld over de tijd? Die vraag stelde gemeente Breda toen de nieuwe bekostigingsmethodiek in de regio West-Brabant-Oost was geïmplementeerd. De gemeente wilde met aanbieders het gesprek kunnen voeren over de tarieven en was daarom vooral geïnteresseerd in de ontwikkeling van de financiële kant van de zaak. Transitiepartners maakte voor hen een analyse van de ontwikkeling in de facturen en jaarrekeningen.  

Transitiepartners heeft, aan de hand van factuurinformatie vanaf 2015 tot de eerste helft 2018, een analyse uitgevoerd over het gehele zorglandschap. Zo kregen we inzicht in het gemiddeld aantal trajecten per unieke cliënt, de gemiddelde kosten per unieke cliënt, de gemiddelde inzet per unieke cliënt en productverdeling per zorgaanbieder. Met deze gegevens op een dashboard werd het mogelijk om ontwikkelingen per zorgaanbieder en over het gehele zorglandschap te zien, maar ook om overeenkomsten en verschillen tussen zorgaanbieders in kaart te brengen.

Voor de 25 grootste zorgaanbieders werd nog een diepere jaarrekeninganalyse uitgevoerd over 2012 t/m 2017. We analyseerden het bedrijfsresultaat, de balans, het eigen vermogen, maar ook de bedrijfskosten per arbeidsjaar en de arbeidskosten per arbeidsjaar. Dat gaf niet alleen zicht op de organisatieontwikkelingen, maar ook op de efficiëntie van de organisatie.

Met deze analyse van het declaratiegedrag, van de zorgontwikkeling en van de jaarrekeningen had de regio een krachtig instrument in handen om het gesprek te voeren over de tarifering 2019.

Wilt u ook een analyse van uw zorglandschap? Vraag vrijblijvend aan Joep wat de mogelijkheden zijn. 

joep, medewerker transitiepartners

Joep Buskens

Telefoon : 06-348 50 212
E-mail : j.buskens@transitiepartners.nl