Best Value Procurement in het sociaal domein

data op papier, pen, hand, transitiepartners

Best Value Procurement in het sociaal domein

in Utrecht West
OpdrachtgeverUtrecht West
Websiteinkooputrechtwest.nl

De gemeenten in Utrecht West hebben er voor gekozen om bij de inkoop van Jeugdhulp en Wmo, de principes van Best Value Procurement toe te passen. Door deze innovatieve manier van inkopen zijn aanbieders uitgedaagd om met hun prestaties maximaal bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen van Utrecht West. Risico’s zijn daarbij inzichtelijk gemaakt en geminimaliseerd en kansen (innovaties) zijn geïnventariseerd. Nu de inkoop is afgerond, start de fase van: uitvoeren, monitoren en transformeren op basis van de prestatie-, risico- en innovatiedossiers van de aanbieders. Uiteraard hebben ook de inwoners een belangrijke stem in de transformatie.

Onze adviseur is als projectleider verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van de inkoop en monitoring van Utrecht West. Hij heeft de coördinatie over de projectmedewerkers en planning, is aanspreekpunt voor bestuurders en linking pin tussen beleid en inkoop. Daarnaast heeft hij de budgettaire kaders inzichtelijk en transparant gemaakt, waarop nu maandelijks gemonitord wordt.