Buurtzorg Nederland

“Buurtzorg Nederland wilde graag een evaluatie onderzoek laten uitvoeren naar de werkwijze en maatschappelijke opbrengst van Buurtzorg Jong Teams in Zaltbommel, Stichtse Vecht en Putten. Zij hebben gevraagd aan Verwey Jonker dit onderzoek uit te voeren en Verwey Jonker heeft gevraagd of ik vanuit Transitiepartners het onderzoek in Stichtse Vecht voor mijn rekening wilde nemen. Dat wilde ik heel graag omdat ik het belangrijk vind dat ouders en jeugdigen de hulp en ondersteuning die aansluit bij hun behoefte maar ook bij hun eigen kracht. Ook vind ik het erg positief dat een organisatie op eigen initiatief een dergelijke zelfevaluatie laat uitvoeren. Dat sluit aan bij onze visie van Transitiepartners dat we vinden dat middelen binnen het sociaal domein zo efficiënt en effectief mogelijk besteed moeten worden. Wat het nog extra interessant maakte was dat ik nog voor de transitie al onderzoek had gedaan naar Buurtzorg Jong in Amsterdam en breder naar de proeftuinen jeugdhulp. Deze kennis kon ik in deze opdracht goed inzetten. Ik heb in Stichtse Vecht onderzoek gedaan onder ouders en jongeren en ook groepsinterviews gehouden met de teamleden van BZJ en met de samenwerkingspartners. Ook de ambtenaren zijn bevraagd op hun visie. Dit gaf een mooi totaalbeeld van de werkwijze, hoe die vanuit verschillende perspectieven wordt ervaren en wat het oplevert ten aanzien van de bredere doelstellingen omtrent Jeugdhulp. Uiteindelijk is het traject afgesloten met een focusgroep waarin met betrokkenen werd gediscussieerd over de bevindingen uit de teams uit alle drie de gemeenten. Het resultaat is een rapportage die aanknopingspunten biedt voor Buurtzorg Jong om de sterke punten uit hun werkwijze verder te implementeren en actie te ondernemen op verbeterpunten zodat de hulp en ondersteuning die zij bieden nòg beter aansluit. Het geeft voldoening om hieraan een bijdrage te hebben geleverd.”

bord buurtzorg, voorkant gebouw, transitiepartners