De harde en zachte kant van jeugdhulp

Door Renske Goldhoorn

 Het onderdeel Jeugd in het sociaal domein bestaat uit veel puzzelstukjes die hetzelfde doel hebben: het goed en gelukkig laten opgroeien van kinderen in Nederland. Kijk je naar de jeugdhulp binnen gemeenten, dan zie je dat terug in elke laag. Van het toegankelijke jongerenwerk en preventie tot de inkoop en contractmanagement van specialistische jeugdhulp, ieder heeft totaal verschillende taken en toch hetzelfde doel: kinderen goed en gelukkig laten opgroeien bijdragen aan een goed toekomstperspectief.

Vanuit adviesbureau Transitiepartners heb ik op dit moment opdrachten bij twee gemeenten. Bij één gemeente houd ik mij als beleidsmedewerker bezig met uitvoerend jeugdbeleid en in de andere gemeente met contactmanagement van jeugdhulp. Bij geen van beide gemeenten heb ik iets met het andere beleidsveld te maken. Bij een van deze gemeenten zitten deze twee lagen van Jeugd niet eens in hetzelfde gebouw. Deze twee opdrachten hebben ervoor gezorgd dat ik met twee brillen naar Jeugd kijk. Daarbij zijn mij verschillende dingen opgevallen. Een ding dat ik mij realiseerde is de connectie tussen het voorliggende veld en specialistische Jeugdhulp.

Ik heb mijn opdrachten richting vrienden wel eens omschreven als de harde en de zachte kant van het beleidsveld Jeugd. Bij de zachte kant houd ik mij bezig met het voorliggende veld van jongerenwerk, subsidiering van talentontwikkeling en kansengelijkheid voor alle kinderen binnen het stadsdeel waarvoor ik werk. De harde kant omschreef ik als het financiële aspect van jeugdhulp waarbij het woonplaatsbeginsel van een kind ons verteld door wie een rekening betaald moet worden. Bij de ene gemeente woon ik een bijeenkomst bij waar een gespecialiseerde organisatie voor loverboyproblematiek, seksueel geweld en trauma’s uitleg geeft over het vroeg signaleren van loverboyproblematiek en hoe professionals dit met kind en gezin kunnen aanpakken. Bij de andere gemeente zorg ik ervoor dat de factuur van deze organisatie betaald wordt.

Wat ik soms uit het oog ben verloren is de harde kant van het voorliggende veld. Wanneer een subsidieplafond is bereikt, is er geen subsidie voor een organisatie die veel kinderen zal gaan helpen met hun talenten of weerbaarheid. Geen subsidie voor een activiteit gericht op kwetsbare meiden. Maar wanneer jongeren afglijden of problemen in hun thuissituatie niet opgepakt kunnen worden in het voorliggend veld kunnen jeugdigen terecht komen bij een specialistische Jeugd ggz instelling. Dit legt een link naar de zachte kant van contractmanagement en inkoop van jeugdhulp. Achter alle facturen die bij gemeenten binnen komen zitten jeugdigen, met problemen die hen belemmeren om hun talenten te ontwikkelen of om gelukkig en gezond op te groeien met voldoende perspectieven.

Hoewel de twee beleidsterreinen, in ieder geval vanuit mijn opdrachten, mijlen ver bij elkaar vandaan liggen zijn deze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij delen harde en zachte kanten die jeugdigen beïnvloeden. De twee brillen waarmee ik naar Jeugd kijk zouden er maar één moeten zijn.

Hoe kijk jij naar jeugdhulp? En op welke manier beïnvloedt dat de keuzes die je maakt? Praat erover mee en neem contact op met Renske. 

 

 

renske goldhoorn, transitiepartners

Renske Goldhoorn

E-mail : r.goldhoorn@transitiepartners.nl
Telefoon: 06 387 499 84