Detailcontrole in Utrecht-West

Inkoopregio Utrecht-West wilde toetsen hoe aanbieders zich aan de afspraken hielden.

Stel je voor: je hebt een nieuwe keuken nodig. Je kiest een goede keuken uit en komt tot overeenstemming over de prijs. Maar bij het afleveren van de keuken wordt een meerprijs gevraagd, vanwege onvoorziene omstandigheden. Dan vertrouw je in de professionaliteit van de leverancier, maar wil je ook controleren of het klopt. Want: vertrouwen is goed, controle is beter!

Dat geldt ook voor gemeenten. Met alle afspraken die worden gemaakt over prijzen en budgetten voor de jeugdhulp, WMO en participatiewet, komt de vraag: wie controleert of alles goed gaat? Dat doen wij samen met gemeenten, door het uitvoeren van detailcontroles en het ontwikkelen van materiële controles.

Met detailcontroles toetsen we of de geleverde hulp volgens de afspraken (dus rechtmatig) is geleverd. We controleren de aantallen, prijs, tijdsduur en dubbelingen per cliënt. Zo ziet u of een aanbieder misschien onterecht is betaald of productie heeft geleverd. Afwijkingen die de detailcontrole laat zien zijn input voor uw gesprek met aanbieders. Daarmee kunt u uw tijd en budget efficiënter besteden, omdat u inzicht heeft in hoe aanbieders met de afspraken omgaan. Zo wordt het sociaal domein weer een stukje mooier.

Materiële controles gaan een stukje verder. Dit is een controle op dossierniveau bij een zorgaanbieder. Dit is een heel specifieke controle die wordt uitgevoerd met een BIG-geregistreerde professional. Materiële controles zijn gericht op het toetsen van de doelmatigheid. Ook hiervoor kunt u terecht bij ons terecht!

Wilt u meer weten over detailcontroles? Neem vrijblijvend contact op met Max.

max, medewerker transitiepartners

Max Gijtenbeek

Telefoon : 06-50907235
E-mail : m.gijtenbeek@transitiepartners.nl