Grip op tarieven binnen de Wmo: aandachtspunten bij het vaststellen van een reële kostprijs (3)

Door Rob van Lieshout 

Gemeenten worstelen met het vaststellen van tarieven binnen de Wmo. In deze artikelenreeks beantwoorden wij met jullie de vraag: Hoe kom je als gemeente tot een reële kostprijs? Per artikel behandelen we de cruciale stappen in het proces. In dit artikel zoomen we in op aandachtspunten bij inspanningsgerichte en outputgerichte inkoop.

1. Inspanningsgericht

Bij een inspanningsgerichte inkoop van zorg wordt de reële kostprijs bepaald als prijs per tijdseenheid. Naast de keuzes die je maakt binnen de kostprijselementen komen zijn de volgende aandachtspunten van belang:

  • Kwaliteitseisen: beschrijf en onderbouw nauwkeurig aan welke kwaliteitseisen een zorgaanbieder dient te voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gewenste opleidingsniveau van het personeel, de groepsgrootte bij dagbesteding en de mix van beroepskrachten die wordt ingezet.
  • Directe / indirecte tijd: wat valt hieronder en wanneer is deze declarabel?
  • Wat is een realistisch overheadpercentage?

2. Outputgericht

Bij deze variant wordt afgesproken dat een bepaald resultaat (output) behaald wordt. Voor dit resultaat krijgt een aanbieder een vaste prijs. De zorg die geleverd wordt om tot dit resultaat te komen wordt in dit voorbeeld gefinancierd als één arrangement, niet als afzonderlijke producten. Gemeenten die met deze variant werken hebben regelmatig beperkt inzicht in de frequentie en de intensiteit van de zorg die geleverd wordt binnen een bepaald arrangement. Het is belangrijk om in beeld te hebben welke zorg zoal geleverd wordt om tot een bepaald resultaat te komen. Zo kom je te weten of de kostprijs passend is bij de te leveren inzet.

Om dit inzicht te vergroten kun je een uitvraag doen bij aanbieders. Daarover lees je alles in het laatste artikel van onze reeks. 

Naast de keuzes die je maakt binnen de kostprijselementen, zijn de volgende aandachtspunten van belang:

  • Een exacte omschrijving van het resultaat in een tijdsperiode
  • Doorlooptijd: Hoeveel tijd is gemiddeld nodig om een resultaat te behalen?
  • Welke kwaliteitseisen stel je als gemeente? Hoe wil je dat dit wordt vastgelegd door aanbieders?
  • Welke inzet van medewerkers nodig is om het resultaat te behalen? Denk hierbij onder andere aan het opleidingsniveau, het type opleiding, de tijdsinvestering van medewerkers en de gewenste functiemix.
  • Wat zijn de verschillen tussen de doelgroepen en kunnen verschillende doelgroepen binnen hetzelfde arrangement worden gefinancierd? Onderzoek de grootte van de verschillende sub-doelgroepen en analyseer de verschillen in de gewenste resultaten voor de doelgroepen.

Zijn alle bovenstaande aandachtspunten doorgenomen en aannames bij aanbieders getoetst? Dan ben je klaar voor het opstellen van een tariefmodel om een kostprijs te berekenen. Geïnteresseerd in een model om tarieven eenvoudig en onderbouwd te berekenen? Neem contact op met Rob van Lieshout!

 

rob, medewerker transitiepartners

Rob van Lieshout

Telefoon: 06 457 426 54
E-mail : r.vanlieshout@transitiepartners.nl