Grip op tarieven binnen de Wmo: hoe stel ik een reële kostprijs vast (2)

Door Rob van Lieshout 

Gemeenten worstelen met het vaststellen van tarieven voor de Wmo. In deze artikelenreeks beantwoorden wij met jullie de vraag: Hoe kom je als gemeente tot een reële kostprijs? Per artikel behandelen we de cruciale stappen in het proces. In dit tweede artikel gaan we dieper in op de keuzes die gemeenten maken bij het vaststellen van een reële kostprijs.

Om een reële kostprijs vast te stellen, moet je als gemeente keuzes maken over de belangrijkste elementen van de kostprijs. In onderstaande afbeelding zijn de belangrijkste onderdelen van een kostprijs opgenomen.

Als gemeente is het belangrijk om een inhoudelijk onderbouwd standpunt in te nemen over de elementen die zijn opgenomen in de kostprijs. Een duidelijke onderbouwing van de verschillende elementen zorgt voor een constructief gesprek met aanbieders. We bespreken daarom de belangrijkste keuzes voor deze kostprijselementen.

Loonkosten en opleidingskosten

Loonkosten vormen het grootste onderdeel van de kostprijs. Dit kostprijselement wordt gebaseerd op de huidige cao’s. Bij het meenemen van de cao’s in het rekenmodel is het goed om stil te staan bij de schaalindeling van de verschillende medewerkers. Beschrijf als gemeente duidelijk welke aannames je doet over het opleidingsniveau en de taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers. Op basis hiervan bepaal je de bijbehorende cao-schaal. Beschrijf ook duidelijk de aannames die je doet over de verdeling van het personeel over de periodieken binnen de loonschalen. Hoeveel procent van de medewerkers binnen een zorginstelling zit in de hoogste periodiek? Maak ook een keuze over de indexatie van de loonkosten. Volgt deze elk jaar? Of is deze al meegenomen in het vastgestelde tarief?

Opleidingskosten verreken je als een percentage van de loonkosten. De opleidingskosten zijn veelal meegenomen in geldende cao’s en kun je dus makkelijk terugvinden. Ga altijd in gesprek met aanbieders en check of de aannames die je hebt gedaan vanuit de cao kloppend en dekkend zijn.

Overhead

Om de overheadkosten te bepalen stel je vast welke activiteiten de gemeente meerekent als onderdeel van de overhead. Voorbeelden hiervan zijn staf- en managementfuncties, ICT en vastgoed. De overheadkosten worden vaak uitgedrukt als een percentage van de loonkosten. Er zijn landelijke benchmarks om overheadpercentages te valideren.

Zijn de vastgoedprijzen in jullie omgeving lager dan het landelijk gemiddelde? Misschien is een lager overheadpercentage dan te verantwoorden. Het is belangrijk om keuzes rondom overhead duidelijk te onderbouwen richting aanbieders.

Kosten van niet productieve uren (ziekte, scholing, werkoverleg, verlof)

Deze kosten worden vaak meegenomen als percentage van de loonkosten. Verlofregelingen zijn meestal opgenomen in cao’s en kunnen vrij gemakkelijk worden doorberekend. Ziektepercentages verschillen vaak per aanbieder. Een gemiddelde zou hierbij dus een goede keuze kunnen zijn. Definieer duidelijk wat de gemeente als cliëntgebonden tijd en niet-cliëntgebonden tijd rekent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reistijd, verslaglegging, telefonisch contact.

Reiskosten

Reiskosten verschillen per gemeente. In verstedelijkte omgevingen zijn reisafstanden vaak korter dan in minder verstedelijkt gebied. Maak hier als gemeente een onderbouwde afweging.

Toeslagen

Bij het berekenen van de kostprijs is het goed om te bedenken welke kosten er nog meer relevant zijn voor een aanbieder. Wordt er een onregelmatigheidstoeslag toegekend aan een zorgproduct omdat er zorg in de avond of het weekend wordt geleverd? Wordt er een vervoerstoeslag opgenomen voor cliënten die naar de dagbesteding gaan of wordt deze apart gefinancierd?

Welke extra eisen stel je als gemeente aan de administratie en de rapportage en hoe dat is terug te zien in de kosten die daarvoor zijn opgenomen in de kostprijs?  Overleg ook met aanbieders of zij zich herkennen in de door de gemeente vastgestelde kostprijselementen.

Heb je voor alle elementen een onderbouwde keuze gemaakt? Dan kun je overgaan tot het berekenen van een reële kostprijs. In het volgende artikel beschrijven we aandachtspunten bij het berekenen van reële kostprijzen onder verschillende uitvoeringsvarianten.  Meld je hier aan om automatisch de gehele reeks artikelen te ontvangen.

Interesse in ondersteuning bij het berekenen van nieuwe kostprijzen? Neem contact op met Rob van Lieshout.

 

rob, medewerker transitiepartners

Rob van Lieshout

Telefoon: 06 457 426 54
E-mail : r.vanlieshout@transitiepartners.nl