Grip op tarieven binnen de Wmo: van ongeveer naar overzicht en inzicht (1)

Door Rob van Lieshout 

Gemeenten worstelen met het vaststellen van tarieven voor de Wmo. In deze artikelenreeks beantwoorden wij met jullie de vraag: Hoe kom je als gemeente tot een reële kostprijs? Per artikel behandelen we de cruciale stappen in het proces. Dit eerste artikel richt zich op het verkrijgen van overzicht en inzicht in de geleverde zorg.

Overzicht en Inzicht
Bij het bepalen van een reële kostprijs is het belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van de geleverde zorg in de eigen gemeente. Welke aanbieders leveren welke zorg? Hoeveel indicaties zijn er afgegeven? Wat is de gemiddelde looptijd van een arrangement of hoeveel uur wordt er gemiddeld geleverd bij een bepaalde zorgvraag?

Na het creëren van overzicht is het tijd voor inzicht. Welke zorg wordt precies geleverd binnen een product? Wat kan een inwoner verwachten van deze zorg? Voor het antwoord op deze vragen ga je in gesprek met zorgaanbieders. Je kunt ook een uitvraag doen om meer te weten over de precieze inhoud van de geleverde zorg. 

Inzicht kan ook worden vergroot door interne data te analyseren. Hiermee kun je vragen beantwoorden als: Wisselen bepaalde doelgroepen vaker van zorgaanbieder? Zit de zorg op de grens tussen Wmo – WLZ? Welke stapeling in zorg zie je? Welke zorgaanbieder zorgt voor effectieve beantwoording van de hulpvraag en schaalt tijdig op als dit nodig is? Een tool als Zorgpaden kan hierbij meer duidelijkheid geven.

Heb je inzicht in de geleverde zorg binnen de gemeente? Meld je dan aan om automatisch de gehele reeks artikelen te ontvangen.

Heb je hulp nodig bij het krijgen van overzicht en inzicht in de geleverde zorg binnen jouw gemeente? Neem contact op met Rob van Lieshout.

rob, medewerker transitiepartners

Rob van Lieshout

Telefoon: 06 457 426 54
E-mail : r.vanlieshout@transitiepartners.nl