Kwaliteit meetbaar maken in het sociaal domein

Door Sofean Loulidi

Binnen het Sociaal Domein groeit de behoefte om vast te stellen wat de effecten zijn van beleid en ingekochte zorg. Daarmee is de afgelopen jaren ook het aantal meetinstrumenten sterk gegroeid. Dit leidt tot dilemma’s.

Verschillende gemeenten gebruiken uiteenlopende meetinstrumenten. Dat stelt aanbieders voor een uitdaging. Hoe implementeer je al die verschillende meetinstrumenten als je bovenregionaal of zelfs landelijk werkt als organisatie?

Bovendien is de vraag aan welk aspect van kwaliteit belang moet worden gehecht. Is dat bijvoorbeeld de kwaliteit die de cliënt ervaart of is het beter om belang te hechten aan de resultaten op waarstaatjegemeente.nl of de GGD-onderzoeken? Het eerste zegt niets als de zorgaanbieder de gemeente vervolgens verrast met een faillissement door een slechte bedrijfsvoering. Het laatste vergt weliswaar weinig extra inspanning, maar biedt zonder duiding van cijfers beperkt inzicht.

Het is noodzakelijk om een goede en integrale visie te hebben op kwaliteit en op hoe je dit meetbaar maakt. Vanuit de sectoren is hard gewerkt aan sectoreigen kwaliteitskaders. Ook de VNG heeft binnen haar werkgroep Kwaliteit & toezicht Jeugd & Wmo stappen gezet om te komen tot een kapstok voor het definiëren van kwaliteit. Hiernaast worden steeds meer resultaten van landelijke en internationale initiatieven gepubliceerd die houvast bieden. De heilige graal is alleen nog niet gevonden.

De vraag die nu om een antwoord vraagt is: hoe meten we kwaliteit zonder dat dit leidt tot onacceptabele toename van regeldruk? Wij gaan de komende tijd een antwoord zoeken op deze vraag en we zijn erg benieuwd naar uw ervaringen.

Wat zijn uw ervaringen? Laat het ons weten. Neem vrijblijvend contact op met Sofean. 

 

No personnel found, please create the personnel post to use the item.