Maatschappelijk innoveren vraagt om een DAPPER(e) aanpak

Door Marcel van Lochem

Gemeenten staan voor grote veranderingen, decentralisaties en nieuwe taken met de nodige uitdagingen. Deze tijden vragen om nieuwe antwoorden. Hoe kan uw gemeente omgaan met deze uitdagingen? Hoe geeft u als gemeente antwoord op de veranderingen en de vragen van deze tijd?

Elke gemeente is uniek en kent zijn eigen verhaal. Transitiepartners helpt u hierbij met DAPPER. Het model benut alle creativiteit en denkkracht in uw gemeente. DAPPER zorgt ervoor dat u ontdekt waar uw kracht ligt en hoe u deze kunt investeren om risico’s te compenseren. DAPPER helpt moedige vernieuwers visie om te zetten in resultaat en in het realiseren van initiatieven. Dit doen wij met uw maatschappelijke partners, degelijke data en vernieuwende business cases. Ken uw eigen kracht! DAPPER is een trap, waarbij elke trede staat voor een stap in het proces. Deze trap leidt tot een vitale gemeenschap en gemeentelijke organisatie, toegespitst op uw lokale behoefte.

DAPPER bestaat uit de volgende zes treden:

Data-analyse: Uitdagingen het hoofd bieden en kansen benutten, vraagt om te beginnen om een foto van waar uw gemeente staat, wat de risico’s en sterke kanten zijn. We gebruiken hiervoor data over tal van onderwerpen. Dat is de basis voor het verhaal van uw gemeente.

Ambitie: Als u weet waar u staat, kunt u scherp de inzet voor het vervolg van het proces formuleren met heldere en haalbare doelen.

Positionering: Een visie blijft vaak een papieren werkelijkheid als deze niet aansluit op het lokale krachtenveld. Met een slimme positionering maakt u optimaal gebruik van de energie die er is en van de beelden en verwachtingen die er leven.

Partner: Activeren! DAPPER laat u zien hoe het mogelijk is om meer uit uw gemeenschap te halen door daar actief in te investeren.

Eigenaar: DAPPER toont niet alleen waar u naar voren kunt stappen, maar ook waar u een stap terug kunt doen. Wie maakt zich de innovaties eigen? We zorgen voor borging zodat projecten uitgroeien voorbij de pilotfase.

Raadgever: Vernieuwing wordt een blijvend, zichzelf versterkend proces wanneer sleutelpersonen en -organisaties voortbouwen op de bereikte resultaten en nieuwe initiatieven starten. Met DAPPER kunt u steeds meer overdragen aan de gemeenschap en een faciliterende rol nemen.

Voor meer informatie en voor voorbeelden over DAPPER kunt u contact opnemen met Marcel van Lochem.

marcel, medewerker transitiepartners

Marcel van Lochem

Telefoon : 06- 51 30 88 26 
E-mail : M.vanlochem@transitiepartners.nl 

innovatieve maatschappelijke businesscases, transitiepartners