Quick Scan Sociaal Domein

Voor gemeente Woerden vroegen wij aan maatschappelijke partners: hoe gaat het en wat kan beter?

Transitiepartners voerde voor de gemeente Woerden een Quick Scan uit in het Sociaal Domein. De tijd was nog niet rijp voor een echte klassieke beleidsevaluatie. Er waren ook nog onvoldoende gegevens. Daarom hebben wij in de volle breedte van het sociaal domein met tientallen maatschappelijke partners twee eenvoudige vragen beantwoord: “Hoe gaat het? en Wat kan er beter?”  

Het resultaat is een eerlijk en overzichtelijke scan. Veel gaat goed, maar waar nodig werd de vinger op de zere plek gelegd. Het meest positieve resultaat is dat maatschappelijke partner (in totaal) 31 innovatiemogelijkheden voorstelden. Sommige voorstellen konden wij meteen implementeren en kosten geen geld. Die hebben wij als quick wins bestempeld. Voorbeeld: door een iets andere manier van verwijzen, komen meer mensen naar welzijnsinstellingen. Voor andere voorstellen was een investering of een nadere beleidsafweging nodig. Die voorstellen werden vlak na onze Quick Scan uitgewerkt. 

Wij kregen bevestigd dat er ongelooflijk veel kennis en deskundigheid is bij onze maatschappelijke partners. De Quick Scan leverde ons meer op dan dat we van tevoren hadden verwacht!

Wilt u ook een quick scan van uw sociaal domein? Neem vrijblijvend contact op met Marcel.

marcel, medewerker transitiepartners

Marcel van Lochem

Telefoon : 06- 51 30 88 26 
E-mail : M.vanlochem@transitiepartners.nl