Sturen op Jeugdhulp in Lelystad

Gemeente Lelystad zocht mogelijkheden om snel te kunnen sturen op Jeugdhulp

Wat doet u als u 25% moet bezuinigen, maar de inkoop vastligt en monitoringsinformatie niet voorhanden is? Bovenop de kortingen die vrijwel alle gemeenten treffen, ondervinden sommige gemeenten nadelen van de nieuwe verdeelmodellen. Zo ook de gemeente Lelystad. Naast de inhoudelijke ambities voor de Jeugdhulp, moest een kwart van het jeugdbudget worden bezuinigd om de begroting sluitend te maken. Het college en de raad voelden samen de druk en voerden een motie uit die opriep om voor het einde van het jaar 2015 de sturingsmogelijkheden in kaart te brengen.

Transitiepartners voerde de opdracht uit. Bij Transitiepartners begint het altijd bij de inhoud. Wat zijn de beleidsmatige kaders en ambities? Hoe operationaliseren wij die? En wat levert het dan op? Daarna volgt de bedrijfsvoering die de inhoud ondersteunt. Toen alles in kaart was gebracht, lag er per zorgfunctie (van lokaal tot (boven)regionaal) een dashboard met sturingsmogelijkheden. Het dashboard was de basis voor stevige workshops. Voor alle betrokkenen is het duidelijk en transparant welke keuzes er worden gemaakt en wat die (financieel) betekenen. Het resultaat: binnen anderhalve maand een zeer inzichtelijke rapportage die de inhoudelijke ambities uitwerkt, ondersteunde en……. een sluitende begroting opleverde!

Daarmee zijn wij er niet. We operationaliseerden ook de keuzes in de aansturing. Ambities en een sluitende begroting zijn immers mooi op papier, maar moeten vooral blijken in de realisatie! Worstelt u ook nog met de aansturing van het sociale domein? Onze deskundige adviseurs helpen u graag.

Wilt u ook beter kunnen sturen in het Sociaal Domein? Neem vrijblijvend contact op met Hans.

melle, medewerker transitiepartners

Melle Wijma

Telefoon : 06 – 27 58 85 82
E-mail : m.wijma@transitiepartners.nl