WLZ-training sociale wijkteams

trainingen wlz, transitiepartners

WLZ-training sociale wijkteams

U wilt uw inwoners passende hulp bieden. Soms komt u daarbij in het grensgebied tussen enerzijds de Wmo of Jeugdwet en anderzijds de Wet langdurige zorg (Wlz). Bent u als wijkteam op zoek naar een training over de Wlz en kennis over de werkwijze van het CIZ? Onze expert Wilma Troost traint en coacht sociale wijkteams. Volgens de deelnemers levert de begeleiding direct meerwaarde op voor hun werk.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Achtergrond en wetgevingen
  • Taken van het CIZ
  • Grondslagen
  • Belangrijke definities en voorwaarden
  • Het afwegingskader
  • Route, onderzoek en besluit van een CIZ-aanvraag
  • Leveringsvormen

Interesse naar de mogelijkheden? Mail naar w.troost@transitiepartners.nl

Ervaring van een deelnemer: Wilma gaf een fijne, heldere training over de WLZ die ruimte liet voor interactie en voor zowel voor leken onder ons, alsook de meer ingevoerden zeer informatief was. Op casusniveau heb ik daarna nog een afspraak met haar gehad. Dit gesprek gaf mij de handvatten voor het geven van een beter advies aan een inwoner van onze gemeente. Ik beveel deze training zeker aan voor consulenten in andere gemeenten. Gert-Jan, medewerker sociaal team.