Zorgpaden toegepast voor analyse stijging dyslexiezorg

Door Joep Buskens

Zorgpaden toegepast voor analyse stijging dyslexiezorg

Transitiepartners helpt diverse gemeenten al enige tijd met het opbouwen, maar vooral analyseren van de Zorgpaden. Met Zorgpaden kunnen we gemeenten, aanbieders en zorgproducten vergelijken op aantallen, doorverwijzingen, kosten, effectiviteit, uitstroom en meer. Het biedt inzicht en is input voor het goede gesprek over kwaliteitsverbetering.

Sinds eind vorig jaar geven we een gemeente ook inzicht van hun zorglandschap aan de hand van Zorgpaden en de analyses die hieruit volgen. Eén van de conclusies van deze analyse was de forse stijging in de dyslexiezorg in deze gemeente. Deze stijging was niet enkel zichtbaar in het aantal cliënten en trajecten, maar ook in de kosten die meer dan 60% waren toegenomen. Dit riep uiteraard veel vragen op binnen de gemeente. De grootste vraag was wat deze stijging veroorzaakt had. Daarom werd er getracht een link te leggen met het onderwijs. Uit het onderzoek naar de verschillende zorgpaden hoopte de gemeente te weten te komen of aan leerlingen van specifieke scholen meer dyslexiezorg werd verleend dan gemiddeld. Tevens kon worden onderzocht door welke specifieke zorgaanbieders deze leerlingen werden behandeld.

Als gevolg werden de Zorgpaden verrijkt met onderwijsdata van de cliënten die in zorg waren. Op deze manier was het mogelijk informatie over scholen en opleidingen toe te voegen aan de Zorgpaden. De gemeente was zodoende in staat om diverse nieuwe analyses uit te voeren en te onderzoeken waar de stijging in dyslexiezorg vandaan kwam. Zo kreeg de gemeente inzicht in eventuele voorkeursaanbieders per school en kon onderzoeken of deze voorkeuren verklaarbaar waren. Bijvoorbeeld door ligging of meer passend aanbod. Ook is gekeken of er verschillen zijn tussen bepaalde combinaties van scholen en aanbieders.

Op basis van de bevindingen die middels Zorgpaden inzichtelijk zijn gemaakt, is de gemeente in gesprek gegaan met diverse scholen en aanbieders en zijn er onderlinge afspraken gemaakt. Dit heeft tevens geleid tot meer structureel overleg tussen de scholen, zorgaanbieders en de gemeente over ieders rol in relatie tot jeugdhulp en in het bijzonder welke rol het passend onderwijs hierbij kan spelen.

Wilt u meer weten over de toepassing van Zorgpaden op dyslexiezorg, of over de Zorgpaden in het algemeen? Of bent u benieuwd met welke andere databronnen wij de Zorgpaden voor uw gemeente inzichtelijk kunnen maken? Praat mee via LinkedIn of neem contact op met Joep Buskens.

joep, medewerker transitiepartners

Joep Buskens

Telefoon : 06-348 50 212
E-mail : j.buskens@transitiepartners.nl