Zorgpaden toegepast voor analyse stijging dyslexiezorg

Transitiepartners helpt diverse gemeenten al enige tijd met het opbouwen en vooral analyseren van de Zorgpaden. Met Zorgpaden kunnen we gemeenten, aanbieders en zorgproducten vergelijken op aantallen, doorverwijzingen, kosten, effectiviteit, uitstroom en meer. Het biedt inzicht en is input voor het goede gesprek over kwaliteitsverbetering.

Zo geven we een gemeente ook inzicht van hun zorglandschap sinds eind vorig jaar aan de hand van Zorgpaden en de analyses die hieruit volgen. Een van de conclusies van deze analyse was dat er een forse stijging in de dyslexiezorg zichtbaar was in deze gemeente. Deze stijging was niet enkel zichtbaar in het aantal cliënten en trajecten, maar ook in de kosten die met meer dan 60% waren toegenomen. Dit riep uiteraard veel vragen op binnen de gemeente, waaronder ook de wethouder. De grootste vraag was wat deze stijging veroorzaakt was. Daarom werd er getracht een link te leggen met het onderwijs. Uit het onderzoek naar de verschillende zorgpaden, hoopte de gemeente te weten te komen, of er aan leerlingen van specifieke scholen meer dyslexiezorg werd verleend dan gemiddeld. Tevens kon worden onderzocht door welke specifieke zorgaanbieders deze leerlingen werden behandeld.

Als gevolg werden de Zorgpaden verrijkt met onderwijsdata van de cliënten die in zorg waren. Op deze wijze was het mogelijk om scholen en opleidingen toe te voegen aan de Zorgpaden. Hiermee was de gemeente in staat om diverse nieuwe analyses uit te voeren en te onderzoeken waar de stijging in dyslexiezorg vandaan kwam. Zo konden vragen worden beantwoord als: Zijn er voorkeursaanbieders per school en zijn deze voorkeuren verklaarbaar (bijvoorbeeld door ligging of passend productaanbod en zien we verschillen tussen scholen en zorgaanbieders in combinatie met scholen?

Uit de conclusies van deze Zorgpaden is de gemeente in gesprek gegaan met diverse scholen en aanbieders, die in de analyse naar voren kwamen, over de bevindingen en zijn er diverse onderlinge afspraken gemaakt. Tevens heeft dit er voor gezorgd dat er meer overleg plaatsvindt tussen de scholen, zorgaanbieders en gemeente over hun rol in relatie tot jeugdhulp en welke relatie passend onderwijs hierbij kan spelen.

Mocht u meer informatie hierover willen hebben, of over de Zorgpaden in het algemeen? Of bent u benieuwd met welke andere databronnen wij de Zorgpaden voor uw gemeente kunnen verrijken? Neem dan contact op met Joep.

Zorgpaden toegepast voor analyse stijging dyslexiezorg

Transitiepartners helpt diverse gemeenten al enige tijd met het opbouwen en vooral analyseren van de Zorgpaden. Met Zorgpaden kunnen we gemeenten, aanbieders en zorgproducten vergelijken op aantallen, doorverwijzingen, kosten, effectiviteit, uitstroom en meer. Het biedt inzicht en is input voor het goede gesprek over kwaliteitsverbetering.

Zo geven we een gemeente ook inzicht van hun zorglandschap sinds eind vorig jaar aan de hand van Zorgpaden en de analyses die hieruit volgen. Een van de conclusies van deze analyse was dat er een forse stijging in de dyslexiezorg zichtbaar was in deze gemeente. Deze stijging was niet enkel zichtbaar in het aantal cliënten en trajecten, maar ook in de kosten die met meer dan 60% waren toegenomen. Dit riep uiteraard veel vragen op binnen de gemeente, waaronder ook de wethouder. De grootste vraag was wat deze stijging veroorzaakt was. Daarom werd er getracht een link te leggen met het onderwijs. Uit het onderzoek naar de verschillende zorgpaden, hoopte de gemeente te weten te komen, of er aan leerlingen van specifieke scholen meer dyslexiezorg werd verleend dan gemiddeld. Tevens kon worden onderzocht door welke specifieke zorgaanbieders deze leerlingen werden behandeld.

Als gevolg werden de Zorgpaden verrijkt met onderwijsdata van de cliënten die in zorg waren. Op deze wijze was het mogelijk om scholen en opleidingen toe te voegen aan de Zorgpaden. Hiermee was de gemeente in staat om diverse nieuwe analyses uit te voeren en te onderzoeken waar de stijging in dyslexiezorg vandaan kwam. Zo konden vragen worden beantwoord als: Zijn er voorkeursaanbieders per school en zijn deze voorkeuren verklaarbaar (bijvoorbeeld door ligging of passend productaanbod en zien we verschillen tussen scholen en zorgaanbieders in combinatie met scholen?

Uit de conclusies van deze Zorgpaden is de gemeente in gesprek gegaan met diverse scholen en aanbieders, die in de analyse naar voren kwamen, over de bevindingen en zijn er diverse onderlinge afspraken gemaakt. Tevens heeft dit er voor gezorgd dat er meer overleg plaatsvindt tussen de scholen, zorgaanbieders en gemeente over hun rol in relatie tot jeugdhulp en welke relatie passend onderwijs hierbij kan spelen.

Mocht u meer informatie hierover willen hebben, of over de Zorgpaden in het algemeen? Of bent u benieuwd met welke andere databronnen wij de Zorgpaden voor uw gemeente kunnen verrijken? Neem dan contact op met Joep.

joep, medewerker transitiepartners

Joep Buskens

Telefoon : 06-348 50 212
E-mail : j.buskens@transitiepartners.nl