Category

opdracht
computer, data, transitiepartners

Detailcontrole in Utrecht-West

Inkoopregio Utrecht-West wilde toetsen hoe aanbieders zich aan de afspraken hielden. Stel je voor: je hebt een nieuwe keuken nodig. Je kiest een goede keuken uit en komt tot overeenstemming over de prijs. Maar bij het afleveren van de keuken wordt een meerprijs gevraagd, vanwege onvoorziene omstandigheden. Dan vertrouw je in de professionaliteit van de […]
View Details

Training resultaatgericht arrangementenmodel jeugdhulp regio Rijnmond

Rotterdam en de andere gemeenten in de regio Rijnmond werken per 2018 resultaatgericht in de jeugdhulp. De professionals van het wijkteam kijken in de nieuwe werkwijze samen met de cliënt wat er aan de hand is en welke doelen gesteld kunnen worden om het probleem op te lossen. Dat is de basis voor het hulparrangement. […]
View Details
erasmusbrug, transitiepartners, rotterdam
trainingen wlz, transitiepartners

WLZ-training sociale wijkteams

U wilt uw inwoners passende hulp bieden. Soms komt u daarbij in het grensgebied tussen enerzijds de Wmo of Jeugdwet en anderzijds de Wet langdurige zorg (Wlz). Bent u als wijkteam op zoek naar een training over de Wlz en kennis over de werkwijze van het CIZ? Onze expert Wilma Troost traint en coacht sociale […]
View Details

Gemeentelijke toegang: terugblikken en vooruitkijken

Voor een gemeente heeft Transitiepartners een analyse gemaakt van de gemeentelijke toegang.
View Details
klok, transitiepartners
sociaal domein, transitiepartners

Quick Scan Sociaal Domein

Voor gemeente Woerden vroegen wij aan maatschappelijke partners: hoe gaat het en wat kan beter? Transitiepartners voerde voor de gemeente Woerden een Quick Scan uit in het Sociaal Domein. De tijd was nog niet rijp voor een echte klassieke beleidsevaluatie. Er waren ook nog onvoldoende gegevens. Daarom hebben wij in de volle breedte van het […]
View Details

Best Value Procurement in het sociaal domein

De gemeenten in Utrecht West hebben er voor gekozen om bij de inkoop van Jeugdhulp en Wmo, de principes van Best Value Procurement toe te passen. Door deze innovatieve manier van inkopen zijn aanbieders uitgedaagd om met hun prestaties maximaal bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen van Utrecht West. Risico’s zijn daarbij inzichtelijk gemaakt en […]
View Details
data op papier, pen, hand, transitiepartners
kinderen, meiden, jeugdhulp, transitiepartners

Sturen op Jeugdhulp in Lelystad

Gemeente Lelystad zocht mogelijkheden om snel te kunnen sturen op Jeugdhulp Wat doet u als u 25% moet bezuinigen, maar de inkoop vastligt en monitoringsinformatie niet voorhanden is? Bovenop de kortingen die vrijwel alle gemeenten treffen, ondervinden sommige gemeenten nadelen van de nieuwe verdeelmodellen. Zo ook de gemeente Lelystad. Naast de inhoudelijke ambities voor de […]
View Details

Maatschappelijk innoveren vraagt om een DAPPER(e) aanpak

/ / /
Gemeenten staan voor grote veranderingen, decentralisaties en bezuinigingen zorgen voor nieuwe taken met de nodige uitdagingen. Deze tijden vragen om nieuwe antwoorden. Hoe kan uw gemeente omgaan met deze uitdagingen? Hoe geeft u als gemeente antwoord op de veranderingen en de vragen van deze tijd? Elke gemeente is uniek en kent zijn eigen verhaal. Hoe […]
View Details
innovatieve maatschappelijke businesscases, transitiepartners
zorgpaden, man & vrouw, hand schudden, transitiepartners

Inkopen vanuit data: zorgpaden

Met Zorgpaden krijg je grip en inzicht, cruciaal voor de inkoop in het sociaal domein. Om goede ondersteuning te bieden moet u passend inkopen. Maar hoe weet je als gemeente welke ondersteuning nodig is en met welke aanbieders je in gesprek kunt gaan? Zorgpaden geeft u inzicht in het zorggebruik in uw gemeente. Zorgpaden is […]
View Details