Over Rien van Heukelom

Ontwerp zonder titel (8)

Bijdragen aan het welzijn van mijn medemens

Bij de start van mijn werkzame leven heb ik bewust gekozen voor de non-profit. Inmiddels meer als 33 jaar geleden. De keuze werd ingegeven vanuit mijn natuurlijke drive om iets te betekenen voor mijn medemens. En voor mijn omgeving. Ongeveer de helft van mijn werkzame leven was ik werkzaam bij een drietal (één kleine, twee grote) gemeenten en twee (grote) onderwijsorganisaties. Binnen deze organisaties heb ik heel veel ervaring opgedaan in (middel en hogere) managementfuncties en controlefuncties op concernniveau. Denk hierbij aan het in gang zetten en begeleiden van complexe verbetertrajecten op het gebied van bedrijfsvoering. Maar ook op het gebied van ‘de juiste mens op de juiste plaats’. Of een combi daarvan. Als het moet ‘hard op de zaak’ maar altijd ‘zacht op de mens’. In alle organisaties en functies waar ik gewerkt heb was de vraag aan mijzelf altijd: wat heb ik vandaag betekend voor de burger van ….. of de leerling van …… Vanuit mijn ervaring werk ik altijd vanuit de driehoek mens — systeem – proces/procedure. Waarbij de mens aan de top van de driehoek staat. Inmiddels maak ik als (burger)raadslid van de gemeente Venlo ook de bestuurlijke kant van een gemeente mee. Als geboren en getogen Venlonaar is het mooi om ook op deze manier mee te kunnen bouwen aan je eigen omgeving. 

Het sociaal domein is bij uitstek een onderdeel van een gemeente waar een breed contact is tussen de (meestal) kwetsbare mens en gemeente. Uit eigen ervaring en waarneming weet ik dat hier een groot spanningsveld kan ontstaan. Aan de ene kant de gemeente met al zijn regels en procedures en aan de andere kant de hulpbehoevende medemens. Voor mij is het een grote uitdaging deze kloof te verkleinen. Dat kan door het efficiënter maken van regels en procedures. Maar nog belangrijker om de beleidsmakende en uitvoerende ambtenaren ervan te doordringen waar het om gaat! Namelijk hulpbehoevende mensen. Uiteraard met een kritische blik. Dat is een tweede natuur als je jarenlang concerncontroller geweest bent. En ik zie het sociaal domein als onderdeel van het grotere gemeentelijke geheel. Met alle verbindingen over en weer. Ik heb gekozen voor TransitiePartners omdat ik daar mijn jarenlange ervaring en opgedane kennis kan inzetten in gemeentelijke organisaties. En daarmee iedere dag tevreden kan constateren dat ik weer mijn bijdrage heb geleverd aan het welzijn van mijn medemens. 

Ik ben inzetbaar als controller, auditor, manager, coördinator en senior beleidsadviseur.

“Ik heb vol bewondering genoten van je enthousiasme: al die bruisende ideeën over wat er anders zou kunnen, hoe dat er dan uit zou moeten zien en wie daar allemaal voor nodig waren. Je bent een betrokken afdelingshoofd met oog voor de mens achter de persoon.”

Nadia Vishnudatt, medewerker sociaal team gemeente Waddinxveen

Carien heeft o.a. gewerkt voor de gemeente Waddinxveen, Katwijk, Voorschoten, Den Haag, Werkorganisatie Duivenvoorde en de VNG.

Demo aanvragen