Risico-inventarisatie sociaal domein vanwege corona

In samenwerking met de gemeente Breda heeft Transitiepartners een handige tool gemaakt om tijdens de coronacrisis de risico’s voor de zorgcontinuïteit van jeugdhulp en Wmo in kaart te brengen, te prioriteren en beheersmaatregelen te treffen. De tool kun je gratis downloaden van onze site.

Matrix Sociaal Domein

De matrix deelt organisaties in naar de mate waarin dienstverlening gecontinueerd kan worden tijdens de coronacrisis: 

  • Regulier: dienstverlening kan doorgaan zoals gebruikelijk, er zijn geen aanpassingen nodig
  • Afwijkend: dienstverlening wordt afwijkend geleverd, maar kan op die manier gecontinueerd worden. De afwijkende dienstverlening vraagt mogelijk meer inzet van het netwerk. Denk voorbeeld aan de inzet van andere begeleiders of ondersteuning op andere tijden. 
  • Beheersing: er moet behoorlijk van de reguliere dienstverlening worden afgeweken, maar de veiligheid van de cliënt is niet in het geding. Denk hierbij aan tijdelijk geen begeleiding of behandeling. 
  • Escalatie: dienstverlening kan niet meer worden geleverd en de veiligheid komt daardoor in het geding. Bijvoorbeeld door een een tekort aan groepsleiding om 24-uurszorg te kunnen bieden. 

Met deze indeling hou je overzicht en heb je de regie in het inzetten van beheersmaatregelen. De inschatting in welke impactfase een aanbieder zich bevindt geeft richting aan de manier waarop je contact hebt en de mate waarin zij ondersteuning van de gemeente nodig hebben. Zo houd je regie. 

Wil je meer uitleg over de matrix of ondersteuning bij het inzetten van beheersmaatregelen in je regio? Neem contact op met Melle Wijma.

Deel dit bericht

Demo aanvragen