Risicowijzer Sociaal Domein

verkeersborden, risicowijzer, transitiepartners

Risicowijzer Sociaal Domein

Voor het opzetten en borgen van risicomanagement in het sociaal domein

Voor het opzetten en borgen van risicomanagement in het sociaal domein

Hoogwaardige zorg binnen het budget? Zorg er dan voor dat de risico’s in het sociaal domein structureel beheerst zijn. Dit vraagt de nodige aandacht, maar de resultaten zijn er uiteindelijk wel naar. Risicomanagement zorgt namelijk voor een goed inzicht in de risico’s en biedt keuzes in beheersmaatregelen. Het biedt kansen om de transformatie optimaal te benutten. Met de Risicowijzer Sociaal Domein brengen we samen in kaart wat er in jouw gemeente kan gebeuren en hoe je je daarop kunt voorbereiden. Met de Risicowijzer wordt het risicomanagement geborgd in de organisatie. Hiermee is de basis gelegd, waardoor je je kunt richten op de kansen en de transformatieagenda.