Riso

borden, yes, no, transitiepartners

RISO

Prognose- en analysemodel voor de Jeugdhulp

Prognose- en analysemodel voor de Jeugdhulp

Met het RISO zorgen we voor inzicht in het zorggebruik, de zorgkosten en de bijbehorende risico’s. Dat doen we door beschikbare gegevens te combineren. Het resultaat is een beknopt overzicht per vorm van jeugdhulp met daarop overzichtelijk het geprognosticeerde gebruik, de te verwachten kosten en het budget. Het RISO is erg goed inzetbaar voor bijvoorbeeld een risicoanalyse of de inkoop 2017. Je kunt RISO in verschillende modules gebruiken.